• Geografia

    •     

     Okresné kolo Geografickej olympiády 2021/2022

     Vo štvrtok 17. februára sa uskutočnil jubilejný 50. ročník okresného kola Geografickej olympiády. Online priebeh súťaže nebol pre našich žiakov už žiadnou novinkou.
     Zúčastnení žiaci súťažili v troch kategóriách a preukázané vedomosti im priniesli titul úspešných riešiteľov okresného kola.

     Výsledky:

     kategória G 5. ročník: Alica Jasenčánková V.A,  Leonard Friedmann V.A

     kategória F 6. – 7. ročník: Pavol Dominik VII.B, Terézia Malatínová VII.A, Tamara Dubravcová VII.A

     kategória E 8. – 9. ročník: Dávid Javorský IX.A, Tomáš Orolin IX.A, Michaela Šelengová VIII.A

      

     Gratulujeme!

      

      

     Školské kolo Geografickej olympiády 2021/2022

      

     Dňa 24. 11. 2021 sa na našej škole uskutočnil už 50. ročník  školského kola Geografickej olympiády (GO). Z dôvodu pandemických opatrení bolo školské kolo realizované online formou. Naši žiaci súťažili v troch kategóriách: kategória G 5. ročník, kategória F 6. – 7. ročník a kategória E 8. – 9. ročník. 

      

     Výsledky školského kola Geografickej olympiády:

     kategória G 5. ročník:

     1. miesto Alica Jasenčánková V.A
     2. miesto Leonard Friedmann V.A

     kategória F 6. – 7. ročník

     1. miesto Pavol Dominik VII.B
     2. miesto Terézia Malatínová VII.A
     3. miesto Tamara Dubravcová VII.A

     Úspešní riešitelia: Ivana Petruľová VI.A, Dávid Lipták VII.A, Oliver Ordzovenský VII.B, Sebastián Štrbjan VII.B, Edita Kolušová VII.A, Mária Slavkovská VII.B

     kategória E 8. – 9. ročník

     1. miesto Dávid Javorský IX.A
     2. miesto Tomáš Orolin IX.A
     3. miesto Michaela Šelengová VIII.A

     Úspešní riešitelia: Liliana Lopušeková VIII.A, Daniela Kubičková VIII.A, Dominik Bednár VIII.A, Tamara Lavčáková VIII.A, Dominika Greňová VIII.A, Ondrej Pavliga VIII.A

      

     Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme a víťazom prajeme veľa úspechov na okresnom kolo Geografickej olympiády, ktoré sa uskutoční vo februári 2022.