• Obecná športová olympiáda

    • V utorok 15. októbra 2019 sme pre žiakov našej školy pripravili Obecnú športovú olympiádu. Žiaci súťažili v týchto disciplínach: výdrž v zhybe, ľah – sed, skok do diaľky z miesta, člnkový beh. V duchu olympijskej myšlienky „NIE JE DÔLEŽITÉ ZVÍŤAZIŤ, ALE ZÚČASTNIŤ SA!“ sa do jednotlivých disciplín zapojili všetci žiaci našej školy. Necvičiaci boli zasa nápomocní pri organizácii. Žiaci sa s chuťou pustili do jednotlivých disciplín, kde sa navzájom povzbudzovali. Na ich tvárach sa prejavila radosť aj z malých úspechov.
     Vyhodnotenie prebiehalo vo vonkajšom areáli školy, kde sa na stupienok víťazov postupne postavili najlepší  žiaci z jednotlivých ročníkov. Zvlášť sme vyhodnotili dievčatá a chlapcov. Počasie nám prialo a v tento slnečný jesenný deň si deti s chuťou zašportovali.

      

     Výsledky:

     1. ročník

     Dievčatá                                         Chlapci

     1.  Tomajková Melanie                     1.   Lipták Michal

     2.   Orolinová Klára                          2.   Chalupecký Daniel 

     3.   Malatinová Liana                        3.   Kikta Oliver  


     2. ročník

     Dievčatá                                         Chlapci

     1.   Palgutová Miriama Mária           1.   Pirožek Matej

     2.   Lopušeková Šarlota                   2.   Jurčo Marco

     3.   Lopuchová Katarína                   3.   Fábry Jozef


     3. ročník

     Dievčatá                                         Chlapci

     1.   Milanová Nina                            1.   Gajan Gabriel

     2.   Poracká Sofia                             2.   Friedman Leonard

     3.   Zuskáčová Laura                        3.   Kikta Timotej


     4. ročník

     Dievčatá                                         Chlapci

     1.   Orolinová Karolína                     1.   Malatin Jakub 

     2.   Teplická Sabína                          2.   Zeman Samuel    

     3.   Petruľová Ivana                          3.   Kováč Tobias


     5. ročník

     Dievčatá                                         Chlapci

     1.   Malatinová Miriama                    1.   Orolín Dávid

     2.   Dúbravcová Tamara                   2.   Mirko Ján Tobias

     3.   Malatínová Tereza                      3.   Šoltis Samuel


     6. ročník

     Dievčatá                                         Chlapci

     1.   Lopušeková Liliana                    1.   Bednár Dominik 

     2.   Svitáňová Alexandra                  2.   Bendík Jonatán

     3.   Lavčáková Tamara                     3.   Fajtl Patrik


     7. ročník 

     Dievčatá                                         Chlapci

     1.   Orolinová Michaela                    1.   Malatin Samuel

     2.   Fábryová Gabriela                     2.   Orolin Tomáš

     3.   Kiktová Dominika                       3.   Klinga Tobias


     8. ročník

     Dievčatá                                         Chlapci

     1.   Orolinová Viktória                      1.   Hrkeľ Marko

     2.   Dragošová Laura                       2.   Lipták Ján

     3.   Dirová Denisa                            3.   Szókovács Samuel


     9. ročník

     Dievčatá                                         Chlapci

     1.   Jakubčová Dominika                 1.   Krajč Matej

     2.   Lopušeková Linda                     2.   Krajč Simeon

     3.   Chlebovcová Dominika             3.   Ruiz Michal