Jazyky, ZUŠ

    • SZUŠ Rosnička

    • Vyučovanie Súkromnej základnej umeleckej školy Rosnička Art na našej škole prebieha v týchto odboroch:

     Tanečný 

     • Vyučovanie prebieha v utorok v malej telocvični v čase od 13:10 až do 19:10 podľa ročníkov.

     Výtvarný - vyučovanie prebieha:

     • v pondelok v čase 13:00 - 14:30
     • v utorok v čase  13:00 - 15:15, 15:15 - 17:30
     • v stredu v čase 13:00 - 14:30, 14:30 - 16:45
     • vo štvrtok v čase 13:00 - 15:15, 15:15 - 17:30

     Hudobný - klavír

     Mgr. Miroslava Gabčová DiS.art. učí:

     • v utorok v čase od 12:30 do 18:40
     • vo štvrtok od 12:40 do 18:55
     • v piatok od 12:40 do 14:25 

     Hudobný - strunové nástroje

     Hudobný - spev