Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis S/bez DPH Dátum Objednávateľ
VO: Súhrnná správa zákazky 1. štvrťrok 2014 s DPH 01.01.2014
VO: Súhrnná správa 2. stvrťrok 2014 zákazky za 2. stvrťrok 2014 s DPH 01.04.2014
VO: Súhrnná správa 3. štvrťrok 2014 zákazky za 3. štvrťrok 2014 bez DPH 16.10.2014 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré
VO: Súhrnná správa 4. štvrťrok 2014 zákazky za 4. štvrťrok 2014 bez DPH 03.02.2015 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré
VO: Súhrnná správa 1/2015 zákazky za 1. štvrťrok 2015 s DPH 04.05.2015 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré
VO: Súhrnná správa 2/2015 zákazky za 2. štvrťrok 2015 s DPH 14.07.2015 Základná škola s materskou školou Spišské Bystré