• Ďalší športový úspech našich dievčat

      V pondelok 23.5.2022 sa naše žiačky zúčastnili okresného kola vo vybíjanej žiačok ZŠ, ktorý sa konal na ZŠ s MŠ Komenského v Poprade.
      Okresného kola sa zúčastnilo 5 škôl: ZŠ s MŠ Komenského Poprad, Spojená škola Letná, ZŠ s MŠ Spišské Bystré, ZŠ s MŠ Tajovského, ZŠ Komenského 2, Svit.

      Zápasy boli veľmi vyrovnané a dramatické. Našim dievčatám sa podarilo vybojovať 3. miesto.
      Reprezentovali nás : Bačová Sofia, Dubravcová Tamara, Jakubčová Kristína, Kolušová Edita, Malatínová Terézia, Orolínová Karolína, Pirožeková Miriam, Poracká Sofia, Šelengová Natália, Teplická Sabína, Wierna Viktória.

     • Európsky deň národných a prírodných parkov

      V stredu 24. mája 2022 sme si pripomenuli významný deň v kalendári všetkých európskych národných a prírodných parkov - Európsky deň národných parkov (The European Day of Parks).

      Dátum pripomína ustanovenie prvých deviatich národných parkov v Európe vo Švédsku dňa 24. mája 1909. Cieľom tohto dňa je upozorniť na význam národných parkov ako neoddeliteľnej súčasti prírodného a kultúrneho dedičstva európskeho kontinentu.

     • Plavecký výcvik našich tretiakov

      Tento týždeň žiaci tretieho ročníka absolvovali plavecký výcvik na plavárni vo Svite. Výcvik prebiehal pod vedením skúsených inštruktorov. Tretiaci počas piatich dní s nadšením zvládali prvé dotyky s vodou, základné techniky plávania a prekonávali počiatočný strach. Každý sa snažil a robil pokroky vlastným tempom. Najdôležitejšia bola radosť detí z pobytu vo vode, čo bolo na ich tvárach aj vidieť. Na konci každý získal „mokré vysvedčenie“ a malú odmenu.

     • Deň Zeme

      "Po väčšinu histórie musel človek bojovať s prírodou, aby prežil; v tomto storočí si začína uvedomovať, že aby prežil, musí prírodu chrániť." Jacques-Yves Cousteau

      V stredu 18. mája, hoci trochu oneskorene, ale predsa, sme využili krásny slnečný deň na oslavu Dňa Zeme. A ako inak by sa dal tento deň osláviť lepšie ako úpravou okolia školy a starostlivosťou o naše prostredie, v ktorom žijeme.

     • Nadýchli sme sa vône kníh

      V utorok 17. mája 2022 žiaci 6. ročníka navštívili Podtatranskú knižnicu v Poprade. V knižnici ich privítala pani knihovníčka, ktorá ich sprevádzala počas celej návštevy.

      Pre žiakov bol pripravený zaujímavý program: pani knihovníčka im čítala úryvky z knihy „Keby som mal brata“ od spisovateľky Jaroslavy Kuchtovej, so žiakmi viedla diskusiu na tému šikanovanie, žiaci medzi čítaním jednotlivých úryvkov pracovali v skupinách a dotvárali príbeh. Na záver sa zoznámili s priestormi knižnice, pani knihovníčka im vysvetlila, akým spôsobom sú knihy v knižnici poukladané, aký je výpožičný poriadok, správne zaobchádzanie s knihami a pozvala ich na návštevu knižnice spolu s rodičmi. Žiaci odchádzali spokojní, obohatení o nové zážitky.

     • Strelecké talenty v „ženských“ radoch

      Víťazstvo v krajskom kole v streľbe zo vzduchovej pušky a postup na Majstrovstvá Slovenska patrí našej žiačke Terézie Malatínovej.

      Historický úspech sa podaril našej strelkyni Terézii Malatínovej (VII.A), ktorá si 7.5.2022 v Prešove svojim prvým miestom vybojovala postup na Majstrovstvá Slovenska v streľbe zo vzduchovej pušky s výkonom 268 bodov.

     • Potulky dejinami

      Po dvojročnej prestávke sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili prednášky na tému Pravek a Starovek. Prednáška sa uskutočnila v spolupráci s Obecným úradom a KVH Tatry 12.05.2022 v kultúrnom dome Villa Cubach. Prednášajúci bol pán Doc. PhDr. Michal Slivka, CSc. a pán PhDr. Peter Roth PhD.
      Žiakov zaujímavou formou oboznámili s históriou nášho regiónu Spiš v najstarších historických obdobiach praveku a staroveku.

     • Víťazstvo v OK v Malom futbale bez straty jediného bodu

      V piatok 13.5.2022 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola v Malom futbale mladších žiakov ZŠ, ktorý sa konal na ZŠ s MŠ A.V. Scherfela v Poprade.

      Do okresného kola sa prebojovalo 5 škôl: ZŠ s MŠ Jarná, ZŠ s MŠ Dostojevského, ZŠ s MŠ Ždiar, ZŠ s MŠ Vikartovce, ZŠ s MŠ Spišské Bystré.

      Naši reprezentanti sa zaslúžene umiestnili na prvom mieste, kde v hernom systéme každý s každým nestratili ani jeden bod a svojou bojovnosťou, vytrvalosťou a chuťou dotiahli všetky zápasy do víťazného konca. Týmto naši žiaci taktiež získali vstupenku na krajské kolo, ktoré sa bude konať 27.5.2022 v Prešove.

     • Škola hľadá Superstar - výberové kolo

      Do prvého kola súťaže Školská Superstar sa prihlásilo 34 žiakov.

      Porota po dlhom zvažovaní vybrala 10 finalistov:

      Karin Hozová 1.A

      Katka Krettová 2.A

      Radka Frisová 3.A

      Klára Orolinová 3.B

      Katka Lopuchová 4.A

      Klára Zámečniková 6.A

      Matúš Fris 6.A

      Broňa Palgutová 6.B

      Miriam Malatinová 7.B

     • Obvodné kolo v malom futbale

      V piatok 9.5.2022 sa uskutočnilo na našej škole obvodné kolo v malom futbale mladších žiakov ZŠ. Turnaja sa zúčastnili: ZŠ s MŠ Spišské Bystré, ZŠ s MŠ Hranovnica, ZŠ s MŠ Švábovce a ZŠ s MŠ Šuňava.

      O prvé a druhé miesto bojovali ZŠ s MŠ Spišské Bystré a ZŠ s MŠ Hranovnica. Po prvom polčase bol stav nerozhodný, no v druhom polčase rozhodli domáci hráči zápas s konečným výsledkom 6:3 a tak si vybojovali postup na okresné kolo.

     • Biblia očami detí

      Naša žiačka Klára Zámečníková (6.A) sa umiestnila v súťaži Biblia očami detí na 1.mieste dekanátneho kola so svojím dielom "Pavol na Malte". Toto jej dielo postupuje ďalej - do celoštátneho kola. Do súťaže bolo z našej diecézy zapojených 38 škôl, 183 diel a v danej kategórii až 40 diel.

      Klára si pre svoj výtvarný prejav, vybrala nasledujúci text zo Svätého písma:

     • Veľkonočná súťaž s KOZMIXom

      Vo Veľkonočnej súťaži s KOZMIXom sa usmialo štastie na našu druháčku Emku Hlisnikowskú.
      Tá vyriešila zábavné úlohy a ako jedna z troch detí z celého Slovenska sa tešila z balíčka s prekvapením. :)

     • Deň matiek ❤

      Všetky kvety do rúk mamy,
      skladám ako drahokamy.

      Za jej lásku, plnú nehy,
      za zelené detské brehy.


      Za jej štedrosť, starosť v hlave,
      za dni šťastné, za dni hravé,

      za rozprávky nad kolískou,
      za to, že vždy stojí blízko.

     • Obvodové kolo vo vybíjanej dievčat

      V piatok 6. mája sa telocvičňa našej školy opäť stala dejiskom obvodového kola vo vybíjanej dievčat. Po dramatickom súboji našich žiačok o prvé miesto so ZŠ Vikartovce, sme sa tešili predsa len my :)
      Gratulujeme!

     • Ako sa naše ôsmačky LILI a SAŠA „dostali“ až k pápežovi Františkovi

      Koncom minulého roka sa naši ôsmaci zapojili do výtvarno-literárneho projektu pod názvom Báseň pre Františka. Cieľom súťaže bolo z poslaných umeleckých diel vytvoriť publikáciu, ako poďakovanie sv. otcovi za jeho septembrovú návštevu na Slovensku. Do súťaže sa zapojilo 46 škôl, 9 jednotlivcov a bolo zaslaných 123 výtvarných a 119 literárnych príspevkov.

     • Po stopách svetových pamiatok UNESCO

      Žiaci piateho ročníka sa na hodinách geografie preniesli do kancelárie cestovnej agentúry. Ich úlohou bolo skupinovo spracovať vopred určené svetové pamiatky UNESCO a zaujímavo ich odprezentovať svojim spolužiakom tak, aby ich presvedčili na kúpu zájazdu, práve do ich destinácie.

      Hlasovanie za TOP UNESCO pamiatku, ktorú by navštívili prebehlo cez Edupage na základe čoho bol vytvorený aj rebríček danej triedy. Žiaci využili nielen vedomosti a fakty ale aj kus hereckého talentu.
      Držíme im palce, aby svoje vysnívané miesta raz navštívili aj reálne.

     • Okresné kolo v minifutbale McDonald Cup

      V stredu 4.5.2022 sa naši mladší žiaci zúčastnili okresného kola v minifutbale McDonald Cup, ktorý sa konal na ZŠ s MŠ A. V. Scherfela v Poprade, kde sa prebojovali z prvého miesta na obvodnom kole. Turnaja sa zúčastnilo 5 škôl. V boji systémom každý s každým sme súťažili o 3. miesto proti ZŠ Vikartovce, kde sme dostali v poslednej minúte vyrovnávajúci gól na 6:6. Nakoniec sme získali 4. miesto.

     • Okresné kolo Matematickej olympiády

      Po dvojročnom netradičnom online priebehu predmetových súťaží sa konečne žiaci mohli 12. apríla spoločne stretnúť prezenčne na okresnom kole matematickej olympiády.

      V tejto vedomostnej súťaži, kde žiaci riešili v časovom limite 2 hodiny tri náročné matematické úlohy, nás reprezentovali:

      Kategória Z6:
      Ivana Petruľová (VI.A) - 33.-36. miesto
      Laura Keďuchová (VI.B) - 38.- 41. miesto

     • Oblastná liga v džude

      V nedeľu 1. mája sa v našej telocvični uskutočnila východoslovenská oblastná liga v džude. Organizačne náročného podujatia, ktoré organizoval Judo klub Katsudo Poprad ECC sa zúčastnilo 170 pretekárov.

      Svojím športovým nasadením a ziskom titulu nás potešil žiak našej školy Matej Pirožek (IV.B), ktorý zvíťazil v kategórii do 50 kg.

     • Vesmír očami detí 🪐

      V okresnom kole výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ udelila HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM V PREŠOVE ocenenie za najlepšiu ocenenú prácu Kristínke Ambrozovej a Filipkovi Frisovi z 1. B triedy.
      Ich výtvarné diela „Mimozemšťania prichádzajú“ a „Zvuky vesmíru“ nájdete na www.astropresov.sk.

      Blahoželáme a držíme prsty na celoslovenskom kole!

     • Najlepšia nástenka - Deň zdravia

      Triedy zapojené do súťaže o najlepšiu nástenku so zameraním na zdravý životný štýl ukázali svoju tvorivosť a originálne spracovanie témy nie len obsahovo ale aj po umeleckej stránke.
      Ako to však v súťažiach chodí, vyhrať môžu len tí najlepší.
      Po dlhom zvážení si prvenstvo odnášajú nástenka 9.A triedy a tiež prvácke nástenky z 1.A a 1.B.
      Všetkým ďakujeme za účasť a víťazom gratulujeme!

     • 1. májový šachový turnaj

      Nedeľné dopoludnie sa uskutočnil v kultúrnom dome Villa Cubach šachový turnaj neregistrovaných hráčov.
      V kategórii kubaššských žiakov si 1. miesto odniesol Dávid javorský z 9.A triedy. Blahoželáme!

     • Online beseda s DANIELOM HEVIEROM

      Aby sme žiakov viac motivovali k čítaniu a tvorivosti, využili sme jednu z možností a oslovili sme významného textára, básnika, spisovateľa a výtvarníka Daniela Heviera, ktorý sa s nami v pondelok 26. apríla ochotne spojil cez virtuálnu učebňu a viedol zaujímavú hodinu pre žiakov siedmych ročníkov.

     • Strieborná medaila z okresných majstrovstiev v bedmintone patrí našim dievčatám

      V utorok 26.4.2022 sa reprezentanti našej školy zúčastnili okresných majstrovstiev v bedmintone žiakov a žiačok základných škôl. Medzi silnou konkurenciou z ďalších šiestich škôl si naše dievčatá vybojovali zaslúžené druhé miesto.

      Dievčatá sa do finále prebojovali z 1. miesta vo svojej skupine, kde najprv porazili svoje súperky zo ZŠ s MŠ Matejovce a ZŠ s MŠ na Jarnej ulici. Vo finále však nestačili na svoje súperky zo ZŠ s MŠ Komenského Poprad a celkovo obsadili 2.miesto. Našu školu reprezentovali žiačky Gabriela Fábryová a Michaela Orolinová (IX.A)

     • Projektové vyučovanie v špeciálnej triede

      Trieda 7.C vytvorila náučný projekt pod názvom Európa. Projekt žiaci pripravovali na hodinách pracovného vyučovania, výtvarnej výchovy a geografie. Projektovým vyučovaním si zdokonalili manuálne zručnosti, osvojili si základné vedomosti o Európe, o všetkých jej štátoch a ich kultúre.

     • Školský turnaj vo vybíjanej

      V dňoch 11. a 13.4.2022 si žiaci 3. až 6. ročníka zmerali sily v školskom turnaji vo vybíjanej. Zápasy boli od začiatku do konca plné napätia a všetky triedy predviedli športového ducha a tímovú spoluprácu.

      Výsledky 1.stupeň
      1. miesto: 3.A
      2. miesto: 4.A
      3. miesto: 4.B
      4. miesto: 3.B

      Výsledky 2. stupeň
      1. miesto: 6.B
      2. miesto: 5.A
      3. miesto: 6.A
      4. miesto: 5.B

     • McDonald´s Cup

      V pondelok 25.4.2022 naša škola organizovala obvodné kolo v Mini futbale žiakov a žiačok McDonald´s Cup.

      Naši žiaci zaslúžene získali prvé miesto a zároveň postúpili na okresné kolo, ktoré sa bude konať v Poprade.

      Pri ďalšej reprezentácii im prajeme veľa úspechov a športového ducha.

     • Sviatok našej planéty - DEŇ ZEME🌍

      Už od roku 1970 je 22. apríl vyhlásený za Svetový deň Zeme. My sme ho tento rok poňali ako príležitosť ukázať našim žiakom dôležitosť separácie odpadu.

      Pre žiakov 5. a 6. ročníka si pripravili zamestnanci firmy Marius Pedersen: Jana Špaková, Ing., Zuzana Gomoľová a Ing. Ján Glevaňák. zaujímavú prednášku spojenú s aktivitami.

     • Matematický KLOKAN 🦘

      V pondelok 11. apríla si svoje múdre hlavičky potrápilo 69 žiakov 1. a 2. stupňa našej školy. Prvýkrát sa do tejto celoslovenskej súťaže zapojili aj prváci. Zaujímavé úlohy sa im zapáčili natoľko, že to určite nebolo naposledy. Ako dopadli v porovnaní s rovesníkmi, sa dozvieme po vyhodnotení súťaže 3. mája.

     • Zápis do 1. ročníka

      Malí predškoláci majú za sebou svoj veľký deň - zápis do 1. ročníka.

      Počas zápisu ukázali svoju šikovnosť a samostatnosť pri riešení rôznych úloh a zadaní, ktoré im pripravili naše pani učiteľky. Budúci prváčikovia boli naozaj šikovní a do školy sa už veľmi tešia.

      Želáme im, aby im nadšenie a chuť do učenia vydržali čo najdlhšie.

     • Prevencia kyberšikany

      Do pozornosti dávame vyhodnotenie dotazníka o kyberšikane a skúsenostiach našich žiakov s ňou. Prieskum prebiehal medzi žiakmi 7., 8. a 9. ročníka.

      VYHODNOTENIE_-_kybersikana.pdf

      8. apríla absolvovali žiaci 8. a 9. ročníka prevenčnú prednášku zameranú na rizikové faktory na internete vrátane kyberšikany a jej dôsledkov.

     • Pravda o drogách

      7. apríl je Svetovým dňom zdravia a práve v tento deň absolvovali žiaci 7., 8. a 9. ročníka prednášku „PRAVDA O DROGÁCH“, ktorú sme organizovali v spolupráci s Občianskym združením Slovensko bez drog.

      Dospievajúca mládež často nerozumie tomu, ako je možné, že niekedy je použitie drogy v poriadku a inokedy nie. Rovnako ako nerozumejú, prečo „je v poriadku“, že ich rodičia fajčia alebo pijú alkohol, ale oni nesmú. Potrebujú poznať pravdivé odpovede, usporiadať si tieto údaje a porozumieť. Zmätok a neznalosť vedú k tomu, že práve v tomto veku prvýkrát skúsia drogy a časť z nich pri nich následne zostáva.

     • Najbláznivejšia školská taška 😜

      !!!VYHODNOTENIE SÚŤAŽE!!!

      Po uzavretí hlasovania o tú najbláznivejšiu školskú tašku si víťazi tejto súťaže prevzali svoje prvoaprílové ceny.

      Všetkým zapojeným ďakujeme, že svojou originalitou vylepšili 1. apríl všetkým naokolo. 🤣

      I.stupeň: 1.miesto: Vaneska Chmurová (4.A)- 159 lajkov Organizovaná školská taška

     • Staň sa Englishstar!

      Máš rád angličtinu?

      Zapoj sa do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl!

      Poď súťažiť o SMARTFÓN a množstvo zaujímavých cien!

      Žiaci od 2. až 9. ročníka prihláste sa do 20.4.2022 u svojho učiteľa angličtiny.

      Svoje vedomosti si otestujete 5.5.2022 v teste z angličtiny primerané vašim vedomostiam.

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o poukázanie 2% z Vašej zaplatenej dane za rok 2021 pre Rodičovské združenie pri Základnej škole v Spišskom Bystrom

      Vaše poukázané 2% z dane tvorili aj v minulých rokoch významnú časť príjmu Rodičovského združenia pri základnej škole v Spišskom Bystrom, ktoré tieto získané finančné prostriedky vždy veľmi účelne a transparentne použilo na podporu školy, skvalitnenie vyučovania, na nákup školských pomôcok a podporu žiakov v rôznych aktivitách a súťažiach.

     • Okresné kolo chemickej olympiády

      V tejto náročnej vedeckej disciplíne našu školu 25. marca na okresnom kole vo Svite reprezentovali Tobias Klinga a Gabriela Fábryová z 9.A triedy. Tobias ako úspešný riešiteľ obsadil pekné 10. miesto a Gabike patrí 14. miesto.
      Blahoželáme!

     • Bláznivý 1. apríl

      Tento deň, kedy si všetci vtipkári vždy prídu na svoje, sa naši žiaci zapojili do školskej súťaže o tú najbláznivejšiu školskú tašku. Originalite rozhodne medze nekládli. Posúďte sami ...

      VIDEO

     • Najkrajšia veľkonočná kraslica

      Zapoj sa do výtvarnej súťaže pre žiakov 1. stupňa. Použi svoju fantáziu pri zdobení tej najkrajšej kraslice akoukoľvek výtvarnou technikou.
      Maketu kraslice si môžeš vyzdvihnúť v zborovni.

     • Elektronické knihy a príbehy versus klasika

      Žijeme v dobe virtuálneho sveta. Často sa menia naše zvyky a spôsob života. V tejto modernej dobe si žiaci 1.-4. ročníka počas marca priblížili svet kníh a elektronických príbehov na hodinách mimočítankovej literatúry. Prečítali si zaujímavé príbehy z klasických papierových knižiek, navštívili našu novú školskú knižnicu a získané informácie tvorivo spracovali vo forme plagátov a miniknižočiek. Čitateľské zručnosti ďalej zdokonaľujú pri čítaní elektronických príbehov v súťaži s Kozmixom. Získavajú zaujímavé informácie, plnia rôzne úlohy a zároveň súťažia o zaujímavé ceny. Či už vôňa klasickej knihy alebo napätie v príbehu elektronickej knihy, držme im palce nech u nich v budúcnosti zvíťazí hlavne láska k čítaniu samotnému.

     • Okresné kolo Pytagoriády

      Vo štvrtok 29. marca a piatok 30. marca si naši žiaci od 3. po 7. ročník zmerali sily v okresnom kole matematickej súťaže Pytagoriáda. Hoci sa súťaž nepísala z domu ako to bolo minulý rok, prebiehala aj tentokrát online priamo zo školy.

      Jednotliví súťažiaci si lámali hlavu nad matematickými úlohami, kde okrem správneho výsledku bol rozhodujúci aj čas, za ktorý sa im úlohy podarilo vyriešiť.

     • Mesiac knihy na hodinách literatúry

      V mesiaci marec sa učitelia slovenského jazyka a literatúry každoročne snažia pripraviť pre žiakov aktivity a činnosti, ktorých cieľom je, žiakov viac motivovať k čítaniu a vzbudiť u nich trvalejší vzťah ku knihám. Našou snahou bolo spraviť hodiny literatúry pútavejšími a zaujímavejšími. Žiaci 2. stupňa si upevňovali svoje čitateľské zručnosti rôznymi metódami dramatiky či tvorivého písania.

     • BURZA KNÍH

      „Sú aj horšie zločiny ako pálenie kníh. Jeden z nich je nečítať ich.“ Joseph Brodsky

      Posledný marcový deň v roku 2022 sa v našej školskej knižnici konala „Burza kníh“.

      Príprava na samotnú burzu prebiehala už v predchádzajúcich dňoch, kedy žiaci prinášali do školskej knižnice knihy, ktoré mali doma vo svojej domácej knižnici a ktoré by radi posunuli ďalším čitateľom. Zber kníh prebiehal celý týždeň v školskej knižnici. Nezáležalo na tom, komu je kniha určená - boli to knihy pre deti, mládež, dospelých a taktiež rôzneho žánru. Hlavnou myšlienkou podujatia bolo podporiť u žiakov pozitívny a trvalý vzťah ku knihe, k školskej knižnici a k získavaniu nových a zaujímavých informácií.

     • Zvedaví škôlkari

      Škôlkari naši malí,
      po schodoch sa ponáhľali.
      Do knižnice zavítali,
      do rúčok hneď knihy vzali.
      Príbehy ich zaujali,
      S údivom len počúvali.
      Preniesli sa za nimi,
      do čarovnej krajiny...

     • Pravopisná olympiáda

      Dňa 28. marca 2022 sa v našej škole konala Pravopisná olympiáda – školské kolo, do ktorého postúpili žiaci z triednych kôl. Konala sa v dvoch kategóriách: 5. – 6. ročník a 7. – 9. ročník. Žiaci sa snažili s najnižším počtom chýb napísať diktovaný diktát a taktiež doplniť pravopisnú doplňovačku. Cieľom tejto súťaže bolo preveriť žiacke pravopisné a gramatické zručnosti – vybrané slová, písanie veľkých písmen či čiarok. Olympiády sa dohromady zúčastnilo 23 žiakov, ktorí sa s vyššie spomenutými úlohami statočne popasovali a výsledky sú nasledovné:

     • Voda je dôležitá...

      ... a vedia to aj prváci

      Pri príležitosti Svetového dňa vody si žiaci 1.A triedy pripomenuli dôležitosť vody pre človeka a prírodu a nutnosť ochrany zdrojov pitnej vody. Svoju tvorivosť a novozískané poznatky využili pri spoločnej tvorbe projektov.

      Pre starších žakov si spoločnosť VEOLIA pripravila v rámci Svetového dňa vody prednášku, na ktorej priblížili deťom na základe zážitkov z celého sveta dôležitosť ochrany vody a dostupnosti „bezpečnej“ vody.

     • Predškoláci na návšteve v ZŠ

      24. marca sa prišli na svojich kamarátov - prvákov, pozrieť predškoláci našej MŠ. Pred svojim veľkým dňom - zápisom do prvého ročníka sa oboznámili s priestormi školy a vyskúšali si, aké to je sedieť v školskej lavici. Pani učiteľky si pre nich pripravili zaujímavé aktivity, aby videli, že v prvom ročníku sa nudiť rozhodne nebudú...

      Tešíme sa na Vás, budúci prváci! 👨🧑👩

     • Čitateľské aktivity na hodinách anglického jazyka

      Marec, ktorý je venovaný knihám, sme si na hodinách anglického jazyka pripomenuli rozvíjaním čítateľských zručností žiakov na I. aj II. stupni. Žiaci pracovali s rôznymi textami a motivujúcimi aktivitami, ktoré s čítaním súvisia. Zároveň rozvíjali porozumenie, skupinovú prácu a kooperáciu. Štvrtáci a piataci pracovali s rôznymi aktivitami niekoľko hodín a vytvorili krásne, motivujúce práce vo forme knižného leporela o Harrym Potterovi
      a Lochnesskej príšere. Šiestaci po čítaní vytvorili spoločný projekt o stravovaní vo svete a zdramatizovali prečítaný príbeh. Do aktivít sa zapojili na krúžku aj naši prváci. Hoci im čítanie ešte nejde tak dobre ako starším spolužiakom, po prečítaní rozprávky o zvieratkách si vyrobili vlastné ZOO aj s miniknižkami. Aj vďaka týmto aktivitám sme si spestrili hodiny anglického jazyka.

     • Čítaš, čítam, čítame... lebo nás to baví

      Kniha, je od nepamäti najväčším priateľom človeka a patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov každej vekovej kategórie.

      Žiacka školská rada sa teda rozhodla spojiť príjemné s užitočným a zároveň aj žiakov našej ZŠ so žiačikmi MŠ. Celý marec im jedenkrát v týždni chodili najlepšie čitateľky jednotlivých tried pred obedným spánkom prečítať rozprávku na dobrú noc.

     • Kto sa vracia späť - zázrak vtáčej migrácie

      Pod týmto názvom sa v stredu 23. marca 2022 uskutočnila prednáška pre žiakov 5. a 6. ročníka. Svojou prezentáciou a množstvom zaujímavých informácii našich žiakov zaujal Ing. Matej Pisarčík zo Správy NP Slovenský raj.

      Zaujímavé rozprávanie bolo doplnené o zvukové a obrazové ukážky. Dozvedeli sme sa o čosi viac o živote a ochrane vtáctva, ktoré sa k nám po zimných mesiacoch opäť vracia.

     • Remeslá minulosti v "Kubašskom ľemhalze"

      Žiaci 5.B v rámci hodiny technickej výchovy k téme remeslá, absolvovali exkurziu v trvalej expozícii, v objekte historickej sýpky "Kubašského ľemhalzu".

      Ďakujeme kultúrnemu referentovi Mgr. Františkovi Kováčikovi z obecného úradu za sprievodné slovo o rôznych dobových predmetoch, nádobách na uskladnenie, remeselných zariadeniach a náčiniach. Žiakov veľmi zaujal najme „vek“, niektorých predmetov a zároveň si uvedomili, že aj prostredníctvom týchto predmetov je dnešná doba a naše fungovanie v nej oveľa jednoduchšie.

     • Mesiac knihy v ŠKD

      Mesiac marec má prívlastok MIESIAC KNIHY. V ŠKD sme preto aktivity počas marca venovali práve knihám. Objavovali sme, ako kniha vzniká a čo je potrebné pre jej výrobu. Deti si priniesli svoje obľúbené knižky, ktoré sme si spoločne predstavili. Vyrobili sme si do nich aj aj krásne záložky. V závere mesiaca sme navštívili obecnú knižnicu a podľa toho, ako sa tam deťom páčilo, môžeme povedať, že tam určite neboli posledný krát.

     • Burza kníh

      Máš doma knihy, ktoré už nečítaš? Chcel by si si ich vymeniť za iné alebo darovať do knižnice?

      Teraz máš na to jedinečnú príležitosť!

      Školská knižnica organizuje pri príležitosti MARCA - mesiaca knihy „Burzu kníh“.

      Knihy, ktoré chceš vymeniť alebo darovať do knižnice, môžeš priniesť v dňoch od 22.3.2022 do 28.3.2022 v čase od 12:45 do 13:45 p. uč. Glevaňákovej do novej školskej knižnice (príp. do zborovne).

     • Poznáme najlepších v školskej fyzikálnej súťaži FYZKVÍZ

      Už tradične sa na našej škole konala fyzikálna súťaž FYZKVÍZ pre žiakov 6. až 9. ročníka. Súťažiaci preukázali dobré vedomosti pri riešení tajničky, vysvetlení fyzikálneho pokusu a riešení výpočtovej úlohy.

      Najlepšie sa umiestnili:

      6. ročník:
      1. Zeman Samuel 6.A

      2. Wierna Viktória 6.B
      3. Szókovácz Lea 6.A, Keďuchová Laura 6.B, Orolínová Karolína 6.B, Fábryová Marcela 6.B

     • Divadelná Šuňava

      V sobotu 19.3.2022 sa žiaci literárno-dramatického (divadelného) krúžku vybrali ako diváci na regionálnu súťažnú prehliadku divadelnej tvorivosti – Divadelnú Šuňavu. V Dome kultúry sa konal už 22. ročník. Boli sme radi, že sme mali možnosť vidieť štyri inšpiratívne predstavenia pre deti. Bola to pre nás možnosť „nadýchať sa“ tvorivej atmosféry či načerpať nové nápady.
      Videli sme vážne aj veselé témy a všetkých nás to doviedlo k spoločnému záväzku, že nasledujúci rok bude náš súbor Kubachichi stáť na javisku tiež. Momentálne na krúžku dokončujeme naše predstavenie, ktoré uzrie svetlo sveta v máji.

     • Slávnostné otvorenie školskej knižnice alebo marec, mesiac knihy trocha inak...

      Dnes sa v našej škole uskutočnilo slávnostné otvorenie novej školskej knižnice, ktorá bude slúžiť nielen na úschovu kníh, ale aj na vyučovanie netradičných hodín literatúry, či ako priestor školskej klubovne. K našej knihobúdke v školskom parku tak v škole pribudol ďalší priestor venovaný knihám a podpore čítania našich žiakov. O tom ako vznikla naša knižnica sa dozviete viac v príhovore riaditeľa školy.

     • 21. marec - Deň Downovho syndrómu

      21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Svoje sympatie a podporu ľuďom s DS môžeme vyjadriť aj obutím ponožiek rôznych farieb či veľkostí.

      ZAPOJ SA DO PONOŽKOVEJ VÝZVY AJ TY!

      1. Obuj si aj Ty 21. marca dve odlišné ponožky, odfoť sa a zdieľaj fotku na svojich sociálnych sieťach s hashtagom #PonozkovaVyzva.

     • 11. ročník IQ olympiády je tu!

      Minulý rok sa do IQ olympiády zapojilo 9 222 súťažiacich zo 405 základných škôl a osemročných gymnázií celého Slovenska. Medzi nimi aj žiaci našej školy, ktorí si chceli porovnať šikovnosť a vedomosti s rovesníkmi.

      Ak si žiakom druhého stupňa a máš záujem sa zapojiť, registruj sa do súťaže priamo TU.

     • Návšteva putovnej výstavy Anny Frankovej

      Žiaci 7. a 9. ročníka minulý týždeň navštívili v pastoračných priestoroch kostola sv. Cyrila a Metoda putovnú výstavu Anny Frankovej. Cieľom výstavy bolo priblížiť ťažký životný príbeh tohto židovského dievčaťa a tiež historické udalosti 40. rokov minulého storočia. Výstava od roku 1996 prešla už takmer všetky kontinenty a od roku 2005 máme možnosť pozrieť si ju aj na Slovenku (v Poprade je prvýkrát).

     • Tvorba lapbook-ov na hodinách náboženstva

      Žiaci piateho ročníka po zimných prázdninách prešli na hodinách náboženstva na objavovanie nového tematického celku Náš dialóg s Bohom cez výrobu lapbook-ov.

      Čo to vlastne je? Slovo lapbook je zložené z dvoch anglických slov: lap a book, tj. lono a kniha. Je to teda kniha, ktorá sa zmestí dieťaťu do lona. Jednoducho povedané, ide o interaktívnu knihu“, ktorá nám pomáha utriediť si nové informácie. Väčšinou obsahuje viacero mini knižočiek, otváracích okienok, papierových skladačiek a iných interaktívnych prvkov.

     • Na hodine chémie ...

      Chémia je ťažká veda,
      v živote sa bez nej nedá.
      V skúmavke sa roztok varí,
      z učebne sa para valí.
      Zlúčeniny zapíšeme
      a rovnice vyrovnáme.
      Plyny, soli, drahé kovy...
      neraz z toho hlava bolí.
      Hoc sa kyslo tvárime,
      na pokus sa tešíme!

     • Hviezdoslavov Kubín

      Naše žiačky postúpili na okresné kolo!

      Obvodné kolo v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnilo v Poprade dňa 3.3. 2022 v Dome kultúry.

      Našu školu hrdo reprezentovali 6 žiaci a na okresné kolo, ktoré sa bude konať už v apríli postúpili dve žiačky: Nella Olexová (V. B) a Dominika Greňová (VIII.A).

     • Materiálna pomoc pre Ukrajinu odovzdaná!

      V našej škole prebiehala zbierka materiálnej pomoci pre Ukrajinu. Následne dievčatá z 8.A rozdelili prinesené veci podľa druhu a v poobedných hodinách bola zbierka odvezená na zberné miesto do kníhkupectva Aletea, odkiaľ ďalej poputuje priamo do charitného domu v Smokovci.

      Všetkým zapojeným, ktorí sa rozhodli pomôcť veľmi pekne ďakujeme!

     • Krížová cesta za všetky deti sveta

      Na Popolcovú stredu sa žiaci 4.B rozhodli pomôcť nielen Ukrajine, ale všetkým deťom na svete, ktoré žijú v nepriaznivých podmienkach a pomodlili sa na tento úmysel krížovú cestu. Aj keď je to veľmi náročná modlitba, snažili sa, aby aj takto prispeli a pomohli deťom na celom svete.

     • Všetkovedko

      Celoslovenskej súťaže Všetkovedko sa zúčastnilo 19 žiakov 1.stupňa.

      Za skvelý výkon titul VŠETKOVEDKO získali :

      • Katarína Krettová z 2.A triedy
      • Matej Lišuch z 3.A triedy
      • Katarína Lopuchová zo 4.A triedy


      Ostatní žiaci sa svoj výkon získali titul Všetkovedkov učeň.


      Všetkým blahoželáme!

     • Lego programovanie nás baví

      Opäť sa nám podarilo zostrojiť niekoľko zaujímavých ministrojov. Poskladať ozubené kolieska, prepojiť s motorom, dopasovať stavebnicu a stroju dať "dušu" - program, nie je vždy jednoduché. Pre nás je to výzva. Pozrite sa ako sme to zvládli.

     • MATERIÁLNA POMOC PRE UKRAJINU

      Pomôžme aj my ľuďom v núdzi utekajúcim pred vojnou.

      Charita aktuálne ubytováva ženy a deti od bábätiek po deti do 12 rokov v Smokovci, kde boli privezení priamo z Ukrajinskej hranice (pribúdajú ďalší).

      Každý z nás môže pomôcť týmto konkrétnym ľuďom.

      DO STREDY 2. MARCA BUDE V NAŠEJ ŠKOLE PREBIEHAŤ ZBIERKA:

     • MINIOLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

      Pred jarnými prázdninami, 17. februára, si žiaci 4. a 5. ročníka preverili svoje znalosti z anglického jazyka v miniolympiáde.

      Cieľom tejto školskej súťaže bolo motivovať a podporiť talentovaných žiakov nižších ročníkov. Z každej triedy sa súťaže zúčastnili štyria žiaci. Museli preukázať vedomosti v čítaní, odposluchu, gramatike a písaní.

     • Okresné kolo Geografickej olympiády

      Vo štvrtok 17. februára sa uskutočnil jubilejný 50. ročník okresného kola Geografickej olympiády. Online priebeh súťaže nebol pre našich žiakov už žiadnou novinkou.
      Zúčastnení žiaci súťažili v troch kategóriách a preukázané vedomosti im priniesli titul úspešných riešiteľov okresného kola.

      Úspešní riešitelia:

     • Okresné kolo Dejepisnej olympiády

      Ani tento školský rok si naši žiaci nenechali ujsť okresné kolo Dejepisnej olympiády. Napriek náročným podmienkam a požiadavkám na vedomosti sa stali vo svojich kategóriách úspešnými riešiteľmi.

      Úspešní riešitelia:

      Oliver Ordzovenský 7.B – kategória E - 4. miesto

      Tomáš Orolin 9.A – kategória C - 12. miesto

     • Lyžiarske preteky

      Posledný deň jarných prázdnin sa niesol v športovom duchu. Už v ranných hodinách sa na slnkom zaliatom svahu v Ski centrum Kubašok začali schádzať lyžiari, od tých najmenších - škôlkarov až po najstarších žiakov našej ZŠ. Sme radi, že sa nenechali odradiť mrazivým počasím a prišli si zasúťažiť.
      Všetkým ďakujeme za účasť, víťazom jednotlivých kategórií blahoželáme a už teraz sa tešíme na budúci rok!

     • Jarné prázdniny

      Milí žiaci, prajeme vám príjemné prežitie jarných prázdnin,
      veľa oddychu a zábavy s kamarátmi či pri športe.

      Do školy sa po prázdninách vrátine v pondelok 28. februára.

     • Fašiangové tradície v ŠKD

      Posledný týždeň pred jarnými prázdninami sa v školskom klube niesol v duchu fašiangových tradícií. V utorok sme si spoločne upiekli aj zjedli fašiangové maškrty. A hneď v piatok sa uskutočnil aj karneval. Deti si do klubu priniesli masky, malé občerstvenie a hlavne dobrú náladu. Pred príjemným prázdninovým oddychom sme sa tak výborne zabavili.

     • Lyžiarsky kurz žiakov 7. a 8. ročníka

      Aj napriek nástrahám tohtotýždňového počasia sa podarilo žiakom 7. a 8. ročníka úspešne absolvovať lyžiarsky kurz. Počas piatich dní ich na svahu sprevádzali v úlohe inštruktorov: Mgr. Š. Luha, PaedDr. M. Gabašová, Mgr. B. Oravec a Bc. D. Lopušeková.
      Lyžiarsky kurz nielenže zdokonalil športové zručnosti žiakov, ale aj utužil vzťahy v triednych kolektívoch.
      Príjemne unavení, ale plní zážitkov si žiaci môžu počas jarných prázdnin oddýchnuť.

     • Lyžiarske preteky

      Milí žiaci a priatelia lyžovania!

      ZŠ s MŠ Vás pozýva na lyžiarske preteky, ktoré sa uskutočnia dňa 27. februára 2022 (nedeľa) v Skicentre Kubašok.

      Registrácia účastníkov je od 8:45 do 9:15, cena lístka pre pretekárov je 5 € + 2 € vratná záloha.

      Registrovať sa dá cez Edupage alebo priamo na mieste v deň preteku.

     • Biblická olympiáda

      Školské kolo biblickej olympiády sa na našej škole konalo v piatok 11. februára formou interaktívneho online testu, čo umožnilo zúčastniť sa aj žiakom, ktorí v tomto termíne boli v domácej karanténe.

      Do dekanátneho (okresného) kola, ktoré sa bude konať taktiež online formou 22. marca postúpili žiaci V.B triedy: Nella Olexová a Markos Barilla a žiak VI.B: Sebastián Budz.

     • Hviezdoslavov Kubín

      Literárna súťaž Hviezdoslavov Kubín má na našej škole už dlhoročnú tradíciu. Školské kolo sa uskutočnilo na 1. stupni 10.2. a na 2. stupni dňa 14.2.2022. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – poézia a próza.
      Všetkým odvážnym recitátorom ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme!

      Výsledky:

      I. kategória - poézia:

     • TOP Experti v súťaži Expert geniality show

      Celoslovenskej súťaže Expert sa zúčastnili žiaci 2. stupňa. Vyberali si dve témy, v ktorých chceli súťažiť a všetci sa stali úspešnými riešiteľmi.

      V prvej štvrtine všetkých súťažiacich na Slovensku sa umiestnili:

      Pavol Dominik zo 7.B v kategórii Svetobežník

      Liliana Lopušeková
      z 8.A v kategórii Od Dunaja k Tatrám

      Michaela Šelengová
      z 8.A v kategórii Od Dunaja k Tatrám

      Daniel Sopko
      z 8.A v kategórii Góly, body, sekundy.

     • Projekt „Modernizácia učební“

      Zrekonštruované školské dielne s novými pomôckami na výučbu

      Z finančných prostriedkov projektu „Modernizácia učební“ a z rozpočtu školy sa už v minulom roku zrealizovala stavebná časť, kde sa vymenili staré drevené okná za plastové, položila sa nová podlaha, zrealizovali sa nové omietky, elektroinštalácia a vymenili sa radiátory. Počas zimných mesiacov sa nám zo starého skladu vlastnými silami podarilo urobiť toalety, ktoré v starej dielni doposiaľ chýbali.
      V mesiaci január sa podarilo naplniť aj druhú časť projektu, ktorou bolo dodanie nových didaktických pomôcok, ktoré žiaci využijú na hodinách techniky a pracovného vyučovania.

     • Okresné kolo matematickej olympiády

      Ako každý školský rok, hoci opäť netradične - dištančnou formou, sa žiaci 5. a 9. ročníka zúčastnili okresného kola matematickej olympiády. Deviataci mali na riešenie náročných matematických úloh 4 a piataci 2 hodiny.

      Za deviatakov nás reprezentovali Dávid Javorský (IX.A) a Dominika Kiktová (IX.A), obaja sa umiestnili na 14.-19. mieste.

     • Valentínska pošta ❤

      Žijeme len pre jeden okamih- pre lásku.

      Je len na nás,

      aby tento okamih trval večne.

      Preto potešte piesňou niekoho koho máte radi alebo mu napíšte pozdrav. Svoje odkazy vhoďte do krabíc na hlavnej chodbe.

     • Žiacke šatne v novom šate

      Po návrate do školy po polročných prázdninách čakajú na žiakov nové farebné šatňové skrinky. V priebehu pár hodín sa staré priestory žiackych šatní zmenili na nepoznanie vďaka mužskému osadenstvu našej školy.

      Osobitné poďakovanie patrí aj deviatakom: Dávidovi Javorskému, Kevinovi Pavličkovi a Sebastiánovi Pitoňákovi, ktorí ochotne priložili ruku k dielu.

     • Lepšia názornosť vo vyučovaní vďaka novým pomôckam

      Raz vidieť je hodnotnejšie, ako dvakrát počuť.

      Pri prírodovedných predmetoch to platí dvojnásobne. Preto sa snažíme žiakom priblížiť preberané učivo zaujímavo a názorne, čo budeme môcť aj vďaka novým pomôckam, ktoré pribudli do učebne biológie, chémie, fyziky a tiež do žiackych dielní.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • Nechajte sa previesť našou školou - video

  • Kubašský bocian KUBO - online prenos

  • Prihlásenie

  • Odbory

  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 1120932
  • Zvonenia

   • Štvrtok26. 5. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje