• Červený deň

      Konečne sme sa dočkali dňa, ktorý bol iný ako ostatné! A viete akého? No predsa červeného!
      Červená farba neodmysliteľne patrí k Mikulášovi, preto sa celý pondelok 6.12. niesol v znamení tejto farby.

      Žiaci na to nezabudli a v snahe stať sa víťazom súťaže v počte červených vecí prišli do školy od hlavy po päty v tejto farbe. Zaslúžene ju však vyhrala za 1. stupeň 1.B trieda a za 2. stupeň 6.B trieda.

     • Krúžok Lego programovanie

      Aj tento školský rok pracujú žiaci v krúžku Lego programovanie. Viacerí z nich tento rok iba začínajú, ale nadšenie nechýba nikomu. Občas sa im podaria veľmi pekné výtvory. Veď posúďte sami...

     • Školou sa opäť šírila vôňa medovníkov

      S príchodom adventného obdobia sme všetci spomalili a začíname sa tešiť na Vianoce. V školskom klube sme si spríjemnili čakanie tradičným každoročným pečením vianočných medovníčkov.

      Spolu s deťmi sme medovníčky upiekli a následne ich ozdobili podľa vlastných predstáv. Deti sa veľmi tešili a pečenie a ozdobovanie si veľmi užili.

     • Zahlasujte za nás

      Naša škola sa zapojila do grantového projektu Poštovej banky a 365. nadácie pod názvom "Nápad pre 3 generácie".

      Projekt ZŠ s MŠ Spišské Bystré - "Štafetový trojgeneračný beh", bude zapojený do hlasovania o mimoriadnu prémiu vo výške 1 000€ .

      Hlasovať bude možné od 2.12.2021 (10:00 hod) do 10.12.2021 (10:00 hod)
      na stránke www.pre3generacie.sk.

     • Expert geniality show

      Posledný novembrový deň sa uskutočnila celoslovenská vedomostná súťaž Expert. Organizačne ju zabezpečovala p. učiteľka Šafranková a veľa úspechov prišiel popriať súťažiacim aj pán riaditeľ.

      Žiaci 5. a 6. ročníka súťažili v 2 oblastiach: Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry. Súťažiaci zo 7., 8. a 9. ročníka si vyberali dve témy z 6-tich oblastí: Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody, Do you speak English? a Góly, body, sekundy.

     • Krabičky plné lásky ♥

      Vážení rodičia, milí žiaci.

      Rok ubehol ako voda a opäť prichádza predvianočný čas. Čas, kedy viac myslíme aj na tých, ktorí potrebujú našu pomoc. Aj tento rok sa chceme na našej škole v spolupráci so žiackou radou zapojiť do celoslovenskej výzvy „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“.

      Po úspešnej realizácii v minulom roku, kedy sa nám podarilo potešiť 86 seniorov z našej obce, vás opäť prosíme o zapojenie sa do tejto hodnotnej akcie. Pre potešenie srdca nezáleží, či je darček malý alebo veľký.

     • Výtvarná súťaž v časopise Vrabček

      Naši žiaci z prvého stupňa sa pravidelne zapájajú do výtvarných súťaží vyhlásených detskými časopismi. Tentokrát bola uverejnená práca Vierky Petruľovej z 1.B triedy.

      Podarilo sa Vám nájsť Vierkin obrázok?

     • Všetkovedko

      Posledný novembrový deň sa žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili celoslovenskej súťaže Všetkovedko. Merali si vedomosti naozaj vo všetkom: riešili matematické, informatické, prírodovedné, vlastivedné úlohy, dokonca aj z anglického jazyka, či hudobnej výchovy. Mali dostatočný prehľad o všetkom? Dozvieme sa to v januári, kedy bude súťaž vyhodnotená.

     • Príbeh rieky Hornád

      Ak ste náhodou zmeškali vysielanie v televízii, môžete si všetky dozeraz odvysielané diely pozrieť cez VIMEO.

      Heslo: pp

      Prvý diel

      Druhý diel

      Tretí diel

      Milí žiaci a rodičia, pozývame vás sledovať nový dokumentárny seriál Príbeh rieky Hornád, kde sú hlavnými aktérmi aj žiaci našej školy: Oliver a Edita.

     • Školské kolo geografickej olympiády

      Dňa 24. 11. 2021 sa na našej škole uskutočnil už 50. ročník školského kola Geografickej olympiády (GO). Z dôvodu pandemických opatrení bolo školské kolo realizované online formou. Naši žiaci súťažili v troch kategóriách: kategória G 5. ročník, kategória F 6. – 7. ročník a kategória E 8. – 9. ročník.

     • Školské kolo olympiády z anglického jazyka

      V minulom týždni sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Súťaž prebehla prezenčnou formou. Žiaci vypracovali test zameraný na overenie slovnej zásoby, gramatiky, čítania a počúvania s porozumením.

      V utorok 16.11.2021 súťažila kategória 1A - 6., 7. ročník

      Výsledky: 1.m. Samuel Šoltis VII.B

     • Prevenčná prednáška spojená s diskusiou

      V stredu 24.11.2021, za prísneho dodržania pandemických opatrení, sa konala prevenčná prednáška spojená s otvorenou diskusiou pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka.

      Prednáška bola zameraná na dopady detského pitia alkoholu a potencionálnu závislosť na ňom. Besedu viedol laický terapeut Braňo Mojsej, ktorý pútavou a presvedčivou formou žiakom sprostredkoval všetky okolnosti a ničivé následky chorobnej závislosti na príklade jeho vlastnej odžitej skúsenosti.

     • Európsky týždeň boja proti drogám

      Hlavnou myšlienkou tohto týždňa v našej škole bolo viesť našich žiakov k zdravému životnému štýlu, k šíreniu osvety v oblasti protidrogovej výchovy a poukazovaniu na zľahčovanie významu užívania legálnych i nelegálnych návykových látok v médiách a na sociálnych sieťach.

      Prevencii sa venovali nielen triedni učitelia počas triednických hodín, ale v rámci prierezových tém sa téma rozoberala aj na hodinách chémie, biológie, hudobnej výchovy a samozrejme aj na hodinách telesnej a športovej výchovy. Žiaci pod vedením svojich učiteľov absolvovali mnoho intervenčných aktivít, pomocou ktorých sme žiakom ozrejmili nežiadúce účinky týchto látok na telo a dušu človeka. Snažili sme sa ich upozorniť na prevažujúce nežiaduce účinky užívania tabaku a alkoholu v súčasnosti, ale aj na ich dôsledky užívania z dlhodobého hľadiska.

     • Sladká pomoc - vyhodnotenie

      Aj tento rok sme sa zapojili do milej dobročinnej akcie Sladká pomoc. Predajom 420 kusov čokoládok sme vyzbierali peknú sumu 210 eur, ktorá bola zaslaná na účet Pápežských misijných diel. Finančné prostriedky podporia projekty v afrických krajinách.

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa do akcie zapojili.

     • Zbierame okuliare pre Afriku

      Žiacka rada vyhlasuje zbierku Okuliare pre Afriku.

      Darovať môžete všetky druhy nepoškodených dioptrických okuliarov. Tie sa následne vyčistia, premerajú a budú odoslané do africkej Kene. Tam pomôžu stovkám až tisíckam ľudí, ktorí okuliare potrebujú a nemôžu si ich dovoliť.

      Okuliare môžete nosiť do piatku 10. decembra 2021 do pripravenej krabice vo vestibule školy na recepcii.

     • Projektové vyučovanie v špeciálnej triede

      Projektové vyučovanie je efektívny spôsob výučby, pri ktorom využívame vedomosti žiakov. Pri projektovej výučbe sa využívajú rôzne didaktické metódy, ako problémové vyučovanie, kooperatívne vyučovanie, diskusia.

      Cieľom projektového vyučovania je aktívne zapojiť žiaka do poznávacieho procesu, zároveň ide o prehlbovanie a rozširovanie vedomostí, uvedomenie si významu daného učiva, rozvíjanie tvorivého myslenia.

     • Práca školského psychológa na triednických hodinách

      Školský psychológ má širokú škálu pôsobnosti. Pracuje skupinovo aj individuálne. Pomáha pedagógom, žiakom, rodičom. Realizuje sa v rôznych aktivitách zameraných na triedne kolektívy, kde je cieľom zlepšenie sociálnej klímy v triede, sociálnych vzťahov, nadobúdanie vzájomného rešpektu, vzájomnej pomoci a spolupráce.

     • Najkrajšia záložka do knihy

      Vyhodnotenie súťaže

      Pri príležitosti Medzinárodného dňa knižníc vyhlásila školská knižnica súťaž o najkrajšiu záložku do knihy. Do súťaže sa zapojilo mnoho žiakov našej školy. Žiaci vytvorili zaujímavé záložky a skutočne bolo ťažké vybrať tú najkrajšiu, pretože spolu vyrobili až 120 záložiek. Záložky boli vytvárané rôznymi výtvarnými technikami, plné nápadov, fantázie a originality. Ocenenie získalo 27 žiakov. Autori tých najkrajších záložiek si vybrali, do ktorej knihy v školskej knižnici tú svoju založia.

     • Európsky týždeň boja proti drogám

      Európsky týždeň boja proti drogám pripadá každoročne na tretí novembrový týždeň. Aj v našej škole sme sa rozhodli žiakom zdôrazniť negatívny vplyv a problematiku užívania drog.

      Tabak a alkohol sú spoločensky tolerované drogy, sú ľahko dostupné, a preto patria k najpoužívanejším legálnym drogám na svete. Rovnako ako iné drogy však spôsobujú mnohé zdravotné problémy, závažné chronické ochorenia či sociálne poškodenia.

     • iBOBOR - výsledky

      Žiaci našej školy sa 12. novembra 2021 zúčastnili celoslovenskej informatickej súťaže iBobor. Tento rok súťažili štvrtáci a piataci – spolu 23 žiakov. Medzi úspešných riešiteľov kategórie „bobrík“ patria:

      Dávid Friedmann (84 z 90 bodov) IV.A

      Marco Jurčo (84b) IV.A

      Matej Pirožek (84b) IV.A

     • Mladý vedátor Sebastián 🧫🧪

      Teší nás, že aj počas karantény si naši žiaci nájdu spôsob ako tráviť čas tvorivo.

      Sebastián Budz, žiak 6.B triedy, samostatne zdokumentoval pokus na hodinu fyziky. Pohral sa aj so zostrihaním a úpravou videa.

      https://youtu.be/xEHvJv5KPvg

     • Sladká pomoc 🍫

      Milí žiaci, aj tento rok sa môžete zapojiť do dobročinnej akcie "Sladká pomoc". Kúpou chutnej čokoládovej tyčinky pomáhate deťom v afrických krajinách.

      Tyčinky sa budú predávať počas mesiaca november - každý deň cez veľkú prestávku na dolnej chodbe hlavnej budovy. Cena jednej čokoládky je 50 centov.

     • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

      V piatok 15.10.2021 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C (žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ, tercie a kvarty OG). Po prvýkrát prebehlo školské kolo online na webovej stránke, kde každý súťažil pod svojím vygenerovaným kódom.

      Úlohou žiakov bolo vypracovať 25 otázok v časovom limite 35 minút. Test obsahoval iba úlohy s výberom jednej správnej odpovede zo 4 možností. Na postup do okresného kola bola potrebné dosiahnuť 18 bodov.

     • Najkrajšia záložka 🔖

      POZOR!!! Koniec súťaže sa presúva
      do 5. novembra 2021

      Školská knižnica vyhlasuje súťaž o najkrajšiu záložku do knihy.

      Keďže 25. október 2021 je Medzinárodný deň školských knižníc a každá pekná kniha si zaslúži mať aj peknú záložku, pripravili sme pre vás súťaž o najkrajšiu knižnú záložku!

      Záložky zhotovené ľubovoľnou technikou nám, prosím, vhoďte do škatule s názvom „SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU ZÁLOŽKU“, ktorá bude uložená vo vestibule školy. Na zadnú stranu záložky nezabudnite napísať vaše meno a triedu.

     • Pripomenuli sme si deň zdravej výživy

      Zdravá a vyvážená strava plná minerálov a vitamínov je jednou z možností, ako môžeme posilniť svoju imunitu.

      16. októbra si pripomíname Svetový deň zdravej výživy. Výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. Poskytuje nielen krytie základných potrieb energie a jednotlivých živín potrebných pre život, ale je spojená s emóciami. Spoločne s fyzickou aktivitou sa u podieľa na našom celkovom stave.

     • ! KARANTÉNNE OPATRENIE !

      Vážení rodičia, od pondelka 18.10.2021 v škole evidujeme všetky triedy 2. stupňa v karanténe a taktiež pozitívnych pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy.

      Vzhľadom na túto skutočnosť nám RÚVZ nariadil karanténne opatrenie pre všetky triedy 2. stupňa od pondelka 18.10.2021 do 24.10.2021 (vrátane).

     • Beseda o medveďoch

      Tentokrát nás pani Martina Prohaczková navštívila pri príležitosti svetového dňa ochrany zvierat so zaujímavou besedou o medveďoch. Žiaci 2. až 5. ročníka so zatajeným dychom počúvali zaujímavosti o spôsobe života rôznych druhov tejto najväčšej európskej šelmy.

     • Kubašská 10° 🏃‍♀️🏃‍♂️

      Nádherné slnečné počasie, sobota a všade okolo jesenná príroda hrajúca mnohými farbami. Deň ako stvorený na športovú aktivitu a pobyt vonku. Zrejme takto nejako zmýšľali aj tohtoroční účastníci bežeckej súťaže Kubašská 10°.
      Našu školu reprezentovali po prvýkrát aj predškoláci a žiaci 1. aj 2. stupňa.
      Všetkým ďakujeme za zapojenie a víťazom v jednotlivých kategóriách blahoželáme!

     • Navštívili sme seniorov

      V mesiaci úcty k straším, v októbri, sme nezabudli ani na starkých zo Seniorparku v našej obci. Deti z prvého stupňa im vyrobili na pamiatku malé darčeky, ktoré im boli odovzdať žiaci 5.B. Predniesli im aj básničky a spoločne so starkými si zaspievali pesničku.

      Toto stretnutie bolo pre obe strany veľmi dojemné a pevne veríme, že po zmiernení opatrení sa určite stretneme na živo.

     • Október - mesiac úcty k starším

      Milá babka, milý dedko, ďakujeme za Vaše životné skúsenosti, múdrosť, obetavosť a lásku.

      Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
      Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,
      podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov,
      keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.
      Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.

     • NAŠI HERCI DOBRODRUHOVIA

      Televízia RTVS v súčasnosti pracuje na zaujímavom ekologickom projekte, ktorý sa odohráva popri rieke Hornád a teda aj v našej malej obci. Výsledkom tohto projektu bude 12 dielny vzdelávací cyklus dokumentárnych filmov s názvom „Príbeh rieky Hornád“. Filmy zaznamenávajú približne 200 kilometrové putovanie plastovej fľaše, vyhodenej pri prameni rieky, ktorá má v sebe GPS snímač. Filmový štáb túto „príbehovú fľašu“ na jej dlhej ceste sleduje spoločne s rôznymi vedcami a žiakmi zo škôl, ktoré sa nachádzajú pozdĺž toku rieky.

     • SLÁVIK Slovenska 2021

      Okresné kolo

      V utorok 5. októbra mala na okresnom kole speváckej súťaže ľudových piesní - Slávik Slovenska 2021 zastúpenie aj naša škola.

      V kategórii I. (1. - 3. ročník) Klára Orolinová (3.B)

      V kategórii II. (4. - 6. ročník) Bronislava Palgutová (6.B)

      V kategórii III. (7. - 9. ročník) Diana Svitaňová (8.A)

     • Kubašská 10°

      Milí žiaci, pozývame vás na bežecké podujatie - Kubašská 10°, ktoré sa uskutoční v sobotu 9.10.2021 so začiatkom o 11:30 na bežeckej dráhe v areáli školy.

      Kategórie: CHLAPCI A DIEVČATÁ

      1. Predškoláci - 125 m (štart o 12:30)

      2. 1. - 2. ročník - 250 m (štart o 12:30)

      3. 3. - 4. ročník - 375 m (štart o 12:30)

     • Najkrajšia letná fotografia 📷

      Vyhodnotenie školskej súťaže žiackych fotiek

      Členovia žiackej rady mali tento pondelok veľmi ťažkú úlohu. Museli zo zaslaných žiackych fotografií vybrať tie najkrajšie a najzaujímavejšie. Fotografie sme rozdelili do dvoch kategórii – žiaci 1. stupňa a 2. stupňa ZŠ.

      Všetkým, ktorí zareagovali na výzvu a zapojili sa do súťaže ďakujeme za účasť a prajeme ešte mnoho zážitkov, ktoré stoja za zachytenie objektívom fotoaparátu.

     • Pripomenuli sme si 20. výročie Európskeho dňa jazykov

      Každoročne sa naša škola 26. septembra zapája do Európskeho dňa jazykov, ktorý je organizovaný z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu.
      Žiaci sa celý týždeň v priebehu vyučovacích hodín anglického jazyka zapájali do rôznych aktivít, ktoré mali za úlohu podnietiť ich záujem o rozmanitosť kultúr a cudzích jazykov nielen v Európe, ale aj vo svete.

     • SLÁVIK SLOVENSKA 2021

      Červené jabĺčko, Páslo dievča pávy, Vretienko mi padá a ďalšie slovenské ľudové piesne zneli z úst žiakov, ktorí sa zúčastnili školského kola speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA.

      Z dôvodu protipandemických opatrení sa JUBILEJNÝ 30. ROČNÍK tejto súťaže konal bez divákov. Sme radi, že záujem o spev ľudových piesní neutícha. Porota mala ťažkú úlohu rozhodnúť o tých najlepších. Všetkým ďakujeme za účasť a želáme, aby ich neúspech neodradil. Možno nabudúce…

     • VŠETKOVEDKO

      Veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími

      Súťaž pre druhákov, tretiakov a štvrtákov na ZŠ

      Ukáž všetkým, že aj TY máš čo ukázať!

      Prihlás sa do 25.10.2021

      U svojho učiteľa a zaplať štartovné 5 €.

      Súťažíme 30.11.2021

      Otázky sú zo všetkých oblastí, s ktorými sa doteraz stretli – prvouka, prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, hudobná výchova, výtvarná výchova, informatická výchova, dopravná výchova.

     • EXPERT geniality show

      Celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ

      Prihlás sa do 26. októbra 2021

      Súťažíme 30. novembra 2021

      Zahviezdi a získaj jedinečný titul a peknú cenu.

      Súťaž je orientovaná na všeobecný rozhľad vo viacerých oblastiach. Vyberáš si dve z ponúkaných tém.
      ​​​Ak ťa ponuka zaujala, určite oslov v škole svoju učiteľku matematiky.

     • Výsledky volieb do rady školy

      Vážení rodičia!

      Dňa 22.09.2021 sa konali voľby zástupcov rodičov žiakov ZŠ do rady školy na nastávajúce funkčné obdobie. Rodičov žiakov ZŠ budú v rade školy zastupovať traja členovia, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov:

      Ing. Denisa Lopušeková - 85 hlasov
      Mgr. Viera Petruľová - 73 hlasov
      Miroslav Vitko - 64 hlasov.

     • Príspevok Rodičovskému združeniu pri ZŠ s MŠ v Spišskom Bystrom

      Výška príspevku na školský rok 2021/2022 bola odsúhlasená na 15 € na jedno dieťa.

      V prípade viacerých súrodencov sa 15 € uhrádza za najstaršie a za každé ďalšie dieťa je výška príspevku 11 €.

      Príspevok Rodičovskému združeniu pri ZŠ s MŠ v Spišskom Bystrom
      môžete uhradiť do 31. októbra 2021 na číslo účtu:

     • Do školy na bicykli 2021

      Dovoľte nám pozvať Vás do kampane zameranej na podporu zdravého, bezpečného a udržateľného dochádzania žiakov, študentov či pedagógov do škôl - Do školy na bicykli 2021.

      Za každý deň v budúcom týždni, kedy prídeš do školy na bicykli, kolobežke, skejtborde dostaneš v budúcom týždni odmenu.

      Už siedmy ročník kampane sa uskutoční v dňoch 27. septembra až 8. októbra 2021. Súčasťou kampane je aj súťaž o hodnotné ceny pre školy, žiakov či pedagógov v celkovo troch súťažných kategóriách - najaktívnejšia škola, najkreatívnejšia škola a pedagóg s najväčším prínosom.

     • Aj my pomáhame

      Tento školský rok sme sa aj my zapojili do 12. ročníka Zbierky školských pomôcok, ktoré pomôžu a urobia radosť deťom v rodinách, pre ktoré je začiatok školského roka veľkou finančnou záťažou. Vyzbierané pomôcky sme boli odovzdať katolíckej charite v Poprade.

      Všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili, veľmi pekne ďakujeme.

     • Najkrajšia prázdninová fotka

      Žiacka rada vyhlasuje súťaž o najkrajšiu prázdninovú fotografiu.

      Zažili ste počas tohto leta niečo výnimočné a máte to zachytené na fotografii? Podeľte sa o to s nami a vyhrajte!

      Súťaže sa môže zúčastniť každý žiak našej školy, ktorý nám pošle max. 2 pomenované fotografie na e-mail:

      maria.listinska@skolaspisskebystre.sk

     • Aj netopiere majú svoju "noc"

      Pri príležitosti Medzinárodnej noci netopierov absolvovali žiaci 1. – 4. ročníka našej školy besedu spojenú s prezentáciou a diskusiou o ochrane netopierov, na ktorú k nám zavítala pracovníčka Správy TANAPU pani Martina Proháczková.

      Cieľom podujatia bolo priblížiť žiakom život týchto výnimočných živočíchov, ktorí mnohokrát v ľuďoch vzbudzujú neopodstatnené obavy.

     • BIELA PASTELKA

      Aj tento rok sa zapojíme do celoslovenskej zbierky pre nevidiacich a slabozrakých už v piatok 24. septembra priamo na našej škole.

      Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

     • Plenárna schôdza RZ

      Vážení rodičia!

      Pozývame Vás na plenárnu schôdzu Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ, Michalská 398/8, Spišské Bystré dňa 22.09.2021 (streda) o 16.30 h v jednotlivých triedach.

      Prosíme o dodržiavanie aktuálnych epidemiologických opatrení - do budovy vstupujte len s prekrytými hornými dýchacími cestami, dezinfikujte si ruky.

     • Didaktické hry a účelové cvičenia

      K mesiacu september okrem začiatku nového školského roka pre nás neodmysliteľne patria aj didaktické hry a účelové cvičenia v prírode.
      Preto sme využili priaznivé počasie a vychutnali si slnečný deň so spolužiakmi a triednymi učiteľmi pozorovaním a poznávaním flóry a fauny v okolí.
      Po prvom náročnom 🙂 týždni v škole po prázdninách nám prišla vhod prechádzka na čerstvom vzduchu a utuženie triedneho kolektívu.

     • Súťaž „English Star“

      Výsledky súťaže potvrdili, že na našej škole máme šikovných angličtinárov!

      Svoje znalosti si overili 19 žiaci v medzinárodnej súťaži v anglickom jazyku“ English star“, ktorá prebehla na našej škole v júni. Súťažiaci si zmerali sily s ostatnými školami a v silnej konkurencii sa nestratili. Všetci súťažiaci získali za svoj výkon diplom. Motiváciou pre súťažiacich I. stupňa bola aj odmena v podobe pexesa.

     • Ponuka voľnočasových krúžkov na školský rok 2021/2022

      Milí žiaci a vážení rodičia,

      aj v tomto školskom roku sme pre vás pripravili zaujímavú ponuku voľnočasových krúžkov.

      Novinkami v ponuke sú krúžky džuda a šachu s externými, skúsenými vedúcimi a taktiež zaujímavé krúžky spevu. Veríme, že každý z vás si vyberie niečo z bohatej ponuky.

      Sme predsa škola, kde každý žiak môže prejaviť a rozvíjať svoj talent.

     • Didaktické hry a účelové cvičenia - september 2021

      V piatok 10. septembra 2021 sa uskutočnia pre I. stupeň Didaktické hry a pre II. stupeň Účelové cvičenia v prírode.

      Časový harmonogram:

      7:50 - príchod do ZŠ s MŠ Spišské Bystré

      7:50 - 8:30 - poučenie žiakov BOZP v triedach

      8:30 - 11:00 - peší pochod po stanovenej trase

      12:00 - návrat ,ukončenie a vyhodnotenie akcie

     • Zbierka školských pomôcok 2021

      Začiatok školského roka je pre mnohé rodiny veľkou záťažou, zvlášť pre rodinky s väčšími finančnými ťažkosťami. Práve preto sme odštartovali už dvanásty ročník Zbierky školských pomôcok. Darujte deťom spolu s nami krajšie a radostnejšie dni v škole!

      Ako sa zapojiť?

      Do zbierky sa môžete zapojiť jednoducho. Prineste do našej školy alebo na jedno z odberných miest nové, ale aj použité (ale funkčné) školské pomôcky, ktoré následne budeme distribuovať tým, ktorí to najviac potrebujú.

     • Krúžky od TARGET na našej škole

      Aj v novom školskom roku spúšťame v spolupráci s Jazykovou školou TARGET na našej škole krúžky.

      Rodičom ponúkame prihlásenie sa na celoročný krúžok ako obvykle, s tým, že počas pandémie sa riadime podľa školského semaforu, ktorý umožňuje krúžky pre ZUŠ, CVČ a jazykové školy vo všetkých fázach okrem čiernej (v čiernej fáze sú umožnené len individuálne krúžky).

     • Oznam o začiatku školského roka 2021/2022

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 bude vo štvrtok 02.09.2021 o 09.00 h v triedach. Vaše pani učiteľky a učitelia Vás budú čakať pred budovou školy od 8.50. Vstup do budovy školy je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami.

      Nástup do školy 02.09.2021

     • Slávnostné otvorenie nového školského roka 2021/2022

      Prázdniny ubehli ako voda a my sa opäť stretneme v našej škole. Spoločne začneme ďalší školský rok plný nielen vzdelávania a poznávania nových vecí ale aj priateľstva a zábavy.

      Tešíme sa na Vás!

      Školský rok 2021/2022 otvoríme vo štvrtok 2. septembra 2021

      - 9:00 - podľa počasia slávnostné otvorenie školského roka v školskej záhrade resp. v triedach

     • Záujem o domáce samotestovanie

      Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne ZDARMA antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, špeciálnych základných škôl, stredných škôl a špeciálnych stredných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

     • Zmena výšky poplatku za ŠKD

      Vážení rodičia!

      Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v ŠKD v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovuje VZN obec Spišské Bystré č. 1/2021 sumou 5,- € s účinnosťou od 01.08.2021.

      Príspevok sa uhrádza nasledovne:

     • OZNAM pre stravníkov ŠJ

      Vážení rodičia, milí žiaci!


      Od 1.8.2021 nadobudne účinnosť zákon č. 417/2020 Z. z., ktorý ruší poskytovanie dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre všetky deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ a pre všetky deti ZŠ.

      Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

     • Slávnostné ukončenie školského roku 2020/2021

      Konečne sme sa dočkali vytúženého dňa... Prežili sme naozaj náročných 10 mesiacov, počas ktorých sme sa museli prispôsobovať neustále sa meniacim nariadeniam, nepriaznivej situácii, využiť svoje vedomosti a technické zručnosti pri online vzdelávaní.

      Prváčikovia majú úspešne za sebou svoj prvý rok v školských laviciach, poznajú všetky písmenká, naučili sa písať aj počítať.

     • Dobré vzťahy, úcta a priateľstvo sa dajú medzi školami "pestovať" aj na diaľku

      Píše Mgr. Lucia Repková zo ZŠ Ondreja Cabana Komjatice ohľadne spolupráce v súťaži Včielkine medonosné kvety:

      "Počas uplynulých dní prišiel našej pani riaditeľke Mgr. Marte Gocníkovej ďakovný list a darčeky pre žiakov od pána riaditeľa Mgr. Štefana Luhu zo Spišského Bystrého. Zároveň nám pani uč. Mgr. Zdena Luhová poslala aj fotografie z výstavy výtvarných prác. Ďakujeme veľmi pekne.

     • Revitalizácia školského areálu

      V mesiacoch máj a jún sa žiaci 2. stupňa, prevažne z 9. ročníka a 6.C aktívne podieľali na prácach v školskej záhrade. Najväčšou výzvou bolo vybudovanie náučného včelieho chodníka a osadenie tabúľ s tematikou zo života včiel.

      Okrem toho sme revitalizovali jazierko s fontánou, osadili vkusné zábradlie, vysadili nové rastliny, zhotovili odkladacie ohrady na kompost, palivové drevo a na seno pre králiky. Pri telocvični sa vybodoval chodník, nasadila nová tráva, opravili ďalšie chodníky a schody pri ihriskách.

     • Úspešní olympionici 🏃‍♂️🏃‍♀️

      Slovenský olympijský a športový výbor pripravil projekt pre všetky ZŠ na území Slovenskej republiky s názvom "Olympijský odznak všestrannosti OLOV". Sme veľmi radi, že aj naši žiaci sa aktivne zapojili. Vo veľkej konkurencii sa podarilo získať bronzový odznak zdatnosti Matejovi Kolumberovi (6.B), Tobiasovi Jánovi Mirkovi (6.B), Miriam Malatinovej (6.B), Tamare Dubravcovej (6.A) a Kristíne Jakubčovej (6.A).

     • Výtvarná súťaž „Moje ľudské práva“

      Výtvarné práce žiakov a žiačok našej školy prispeli k vysokej umeleckej aj ľudskoprávnej úrovni tejto súťaže.

      Aj takéto aktivity patria do výchovno-vzdelávacieho procesu a umožňujú žiakom hlbší osobnostný a vedomostný rozvoj.

     • Slávnostné ukončenie šk. roku 2020/2021

      8:00 - Svätá omša v Kostole sv. Michala

      9:00 - Slávnostné ukončenie školského roku v školskej záhrade, neskôr presun do tried, kde si žiaci prevezmú vysvedčenia; rozlúčka s deviatakmi

      1. stupeň končí 4. vyučovacou hodinou

      2. stupeň končí 5. vyučovacou hodinou

      ŠKD funguje v štandardnom režime, pokiaľ rodič žiaka neodhlásil zo stravy, ide na obed.

     • Oslavy 60. výročia ZŠ

      “Vzdelávanie je spoločným záväzkom medzi oddanými učiteľmi, motivovanými študentmi a nadšenými rodičmi s vysokými očakávaniami.“ – Bob Beauprez

      Uplynulo už 60 rokov odkedy si do školských lavíc našej Základnej školy zasadli jej prví žiaci. Tento míľnik v jej „živote“ sa patrilo si slávnostne pripomenúť.

     • Kráľ a kráľovná čítanky 2021

      K záveru školského roka už tradične patrí na 1.stupni korunovácia kráľa a kráľovnej čítanky.

      Säžaž prebehla v 1. - 4. ročníku. Žiaci predviedli svoje schopnosti v hlasnom čítaní a porozumení textu. Ukázali, ako vedia samostatne pracovať s textom, a čo je pre nich v príbehoch dôležité.

      Titul kráľ a kráľovná čítanky tento rok získali :

     • Oznam o priebehu vyučovania nasledujúce dni

      Nasledujúce dni - štvrtok, budúci týždeň v pondelok a utorok bude prvý stupeň končiť 4. vyučovacou hodinou a druhý stupeň 5. vyučovacou hodinou.

      Vo štvrtok je naplánované odovzdávanie učebníc. Učebnice musia byť čisté, vygumované, v prípade nutnosti polepené.

      Ďalšie dni sú na programe triednické práce, športové aktivity a pobyt v školskej záhrade.

     • Výtvarná súťaž "Vojaci očami deti"

      Práca našej žiačky Dominiky Kiktovej z 8.A triedy postúpila medzi najlepších 10 prác v kategórii starší žiaci a jej práca sa nachádza medzi vybranými prácami, ktoré budú vystavené v OC VIVO na Vajnorskej ulici v Bratislave.

     • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

      Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Spišské Bystré oznamuje, že v súlade
      s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (Školský zákon)

      rozhodol o udelení riaditeľského voľna dňa 25. júna 2021 (piatok)
      žiakom 1. až 9. ročníka ZŠ z organizačných dôvodov.

     • Výsledky okresného kola Hviezdoslavovho Kubína

      V tieto posledné júnové dni sa v Poprade uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.

      Tentokrát sa súťaž v prednese poézie a prózy konala netradičnou formou - porota vyhodnocovala víťazov na základe zaslaných videonahrávok.

      Našu školu reprezentovali 2 žiačky prvého stupňa - Šarlota Lopušeková, Nella Olexová a 3 žiačky druhého stupňa Krisína Bendíková, Klára Zámečníková a Laura Dragošová.

     • Vernisáž súťažných prác - VČIELKINE MEDONOSNÉ KVETY

      Naša Základná škola s materskou školou Spišské Bystré usporiadala v tomto školskom roku okresnú výtvarnú súťaž VČIELKINE MEDONOSNÉ KVETY 2020-2021.

      Cieľom súťaže bolo spoznať život včiel a najmä medonosné rastliny. Do súťaže sa zapojilo 19 škôl. Žiaci prezentovali svoj talent i výtvarné zručnosti.

     • Účelové cvičenie v prírode

      V piatok sme pre našich žiakov pripravili účelové cvičenie, ktoré sa nieslo v duchu zdravého pobytu v prírode. Krásne počasie len zdôraznilo množstvo pozitívnych vecí, ktoré nám príroda poskytuje.

      Nezabúdajme, že prírodu si musíme chrániť a starať sa o ňu tak, aby bola prospešná všetkým aj v budúcnosti!

     • Práca nadšených mladých bádateľov v laboratóriu

      BÁDATELIA v rámci záujmového útvaru pomocou vedeckého kufríka (čakal na nich od decembra 2020) izolovali DNA z ovocia a to z jahody, kivi, banána.

      Čo je DNA? Deoxyribonukleová kyselina, ktorá je nositeľkou genetickej informácie väčšiny organizmov, vrátane človeka. Sú v nej zakódované všetky informácie dôležité pre život. DNA môže za to ako vyzeráme aj prečo sme každý iný...

     • Pohľad do sveta pátrania (budúcich) environmentálnych kriminalistov

      Trojica žiakov – Tobias Klinga, Daniela Kubičková, Daniel Sopko sa zapojila do celoslovenskej súťaže Objavujeme čaro chémie, ktorá bola tento rok neobvyklá, ale o to zaujímavejšia.

      Pustili sa do pátrania neznámej vzorky, ktorú obdržali od organizátorov súťaže. Ich počiatočnou indíciou bola informácia, že vzorka pochádzala z environmentálnej záťaže, čiže z takej lokality, ktorá v minulosti bola znečistená. Pomocou ďalších postupov hľadali odpovede v laboratóriu.

     • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže VČIELKINE MEDONOSNÉ KVETY 2020-2021

      1. kategória: 1. – 2. ročník ZŠ

      1. miesto

      ZŠ s MŠ Vikartovce: Lenka Stasová „Kráľovstvo včiel“

      2. miesto

      ZŠ Hôrka: Diana Šterbáková „Včielky na výlete“

      3. miesto

      ZŠ s MŠ Lučivná: Viktória Pavlíková „Nezbedná včela“

      Čestné uznania

      ZŠ s MŠ Dostojevského, Poprad: Natália Načeva „Práca robotníc v záhrade“

     • Oslavy Dňa detí pokračovali aj cez víkend

      Umelecká škola Rosnička si pre žiakov našej školy v rámci osláv Dňa detí pripravila na sobotu program, kde využili svoju tvorivosť a zároveň mali dostatok pohybu v podobe tanečných hodín. Tvorivé dielne prebiehali pod vedením p. učiteľa Mgr. Horvátha a tanečnú časť viedla Mgr. Michlíková.

      FOTOALBUM

     • Oslava MDD dopadla v škole na výbornú!

      Na deti čakalo prekvapenie v podobe stánku s cukrovou vatou či výlety do okolia obce spojené s hrami a súťažami. Nezabudlo na nich ani Združenie rodičov pri našej základnej škole, ktoré deťom k MDD darovalo darček v podobe USB kľúčov a školských pomôcok.

      Úsmev na tvárach, radosť v srdci, radosť z pohybu a zaslúžený oddych od učenia, k tomu sladká odmena a super počasie.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Kubašský bocian KUBO - online prenos

  • Odbory

  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 868162
  • Zvonenia

   • Streda8. 12. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje