Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
s DPH
Faktúra 328/2017 nákup potravín 3,24 s DPH ŠJ2/2012 12.07.2017 Dugy Plus s. r. o. školská jedáleň pri základnej škole 14.07.2017
Faktúra DF2021/207 Potraviny 253,17 s DPH ŠJ5/2020 19.05.2021 Mäsovýroba Štefan Knižka,s.r.o ZŠ s MŠ Spišské Bystré Mgr. Štefan Luha riaditeľ školy 21.06.2021
Faktúra DF2021/208 MŠ - mobil hovory 1,01 s DPH 1_2011 21.05.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Spišské Bystré Mgr. Štefan Luha riaditeľ školy 27.05.2021
Faktúra DF2021/209 ŠJ - odvoz odpadu za 4/2021 30,70 s DPH 20_2019 21.05.2021 Brantner poprad, s.r.o. ZŠ s MŠ Spišské Bystré Mgr. Štefan Luha riaditeľ školy 27.05.2021
Faktúra DF2021/210 Potraviny 540,00 s DPH ŠJ3/2017 21.05.2021 T-613, s.r.o. ZŠ s MŠ Spišské Bystré Mgr. Štefan Luha riaditeľ školy 02.06.2021
Faktúra DF2021/211 Potraviny 286,79 s DPH ŠJ5/2015 24.05.2021 Tatranská mliekáreň a.s. ZŠ s MŠ Spišské Bystré Mgr. Štefan Luha riaditeľ školy 02.06.2021
Faktúra DF2021/212 Potraviny s DPH ŠJ1/2018 24.05.2021 HOOK, s.r.o. ZŠ s MŠ Spišské Bystré Mgr. Štefan Luha riaditeľ školy 02.06.2021
Faktúra DF2021/213 Potraviny 25,52 s DPH ŠJ1/2018 24.05.2021 HOOK, s.r.o. ZŠ s MŠ Spišské Bystré Mgr. Štefan Luha riaditeľ školy 02.06.2021
Faktúra DF2021/214 ZŠ - učebnice 1. st. - PZ Náboženstvo 174,05 s DPH O2021/73 24.05.2021 Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. ZŠ s MŠ Spišské Bystré Mgr. Štefan Luha riaditeľ školy 19.05.2021
Faktúra 447/2017 potraviny 125,17 s DPH ŠJ4/2014 25.10.2017 Fega Frost, s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ 27.10.2017
Faktúra 446/2017 potraviny 3,33 s DPH ŠJ3/2015 25.10.2017 HOOK, s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ 27.10.2017
Faktúra 449/2017 potraviny 120,10 s DPH ŠJ4/2012 02.11.2017 ALPEKA Školská jedáleň pri ZŠ 16.11.2017
Faktúra 445/2017 potraviny 28,69 s DPH ŠJ3/2015 25.10.2017 HOOK, s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ 27.10.2017
Faktúra 444/2017 potraviny 158,38 s DPH ŠJ2/2015 25.10.2017 HYZA a.s. Školská jedáleň pri ZŠ 27.10.2017
Faktúra 443/2017 pracovné odevy prev. zam. ZŠ, ŠJ a MŠ 580,00 s DPH 109/2017 25.10.2017 PRAKTIK TATRY, s.r.o. Základná škola s materskou školou Spišské Bystré Mgr. Daniela Vyšňová riaditeľka ZŠ s MŠ 27.10.2017
Faktúra 442/2017 mobilný telefón ZŠ 3,76 s DPH 1_2011 20.10.2017 Slovak Telekom, a.s., Základná škola s materskou školou Spišské Bystré Mgr. Daniela Vyšňová riaditeľka ZŠ s MŠ 27.10.2017
Faktúra 441/2017 potraviny 174,85 s DPH ŠJ4/2014 20.10.2017 Fega Frost, s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ 20.10.2017
Faktúra 440/2017 potraviny 30,24 s DPH ŠJ2/2012 20.10.2017 Dugy Plus s. r. o. Školská jedáleň pri ZŠ 23.10.2017
Faktúra 409/2017 preplatok plyn 19.9.do 31.8.2017 -345,23 s DPH 3_2014 20.10.2017 INNOGY, s.r.o. Základná škola s materskou školou Spišské Bystré Mgr. Daniela Vyšňová riaditeľka ZŠ s MŠ 20.10.2017
zobrazené záznamy: 1-20/8197