• DOPRAJME SI VIAC POHYBU

     • Že sa vám veľmi nechce chodiť a počas dištančného vzdelávania ste zleniveli? Prečítajte si slová o dôležitosti pohybu od vášho obľúbeného učiteľa telesnej výchovy Mgr. Ľubomíra Dudu:

      Milí rodičia a deti,

      pohyb je kľúčový pre udržanie správneho fyzického ale i psychického fungovania ľudského tela. Nedostatok správneho pohybu dokáže vo veľkej miere poznačiť zdravotný stav človeka. V dnešnej spoločnosti vedie k nedostatku pohybu sedavý spôsob života. Najmä mládež a už aj malé deti uprednostňujú pohodlné kreslo a počítač, mobil pred aktivitami vonku a v prírode. Poniektorí sa doslova vyhýbajú  telesnej aktivite!

      Nedostatok pohybu u detí vedie k zníženej pozornosti, nevydržia sústredene dlhší čas, majú problém vypočuť si pokyny, nevydržia sedieť alebo stáť v rade. Toto konanie má často ako následok zhoršenie zdravotného stavu. Nedostatok pohybu podstatne zvyšuje riziko vzniku ochorení srdca, osteoporózy, obezity, cukrovky, hypertenzie a psychických porúch, rôznym bolestiam kĺbov a svalov a mnohým ďalším.

      Prečo je však pohyb pre zdravie taký dôležitý?

      Pravidelný pohyb a cvičenie je jedna z najúčinnejších foriem prevencie pred týmito ochoreniami. Pohyb by mal byť každodennou súčasťou nášho života. Nehovoríme o vrcholovom športe. Hovoríme o bežnom pohybe a fyzickej záťaži, ktorá je pre každého individuálna.

      Aké druhy cvičení sú pre deti vhodné?

      Samozrejme záťaž si prispôsobíme svojim schopnostiam a možnostiam. Pre veľkú časť zdravých ľudí sa odporúča turistika, beh, bicyklovanie, korčuľovanie na  kolieskových korčuliach, plávanie, bedminton a podobne aspoň 30 minút denne. Rýchla chôdza je niečo, čo by malo byť samozrejmé pre každého z nás. Tieto pohybové aktivity nám pomáhajú predchádzať rôznym ochoreniam a prispievajú k celkovej kvalite života.

      Už polhodina denne prináša množstvo pozitív:

      • ­zlepšuje cirkuláciu krvi v tele
      • zvyšuje sa schopnosť využívať kyslík v organizme
      • zlepší sa koordinácia pohybov a motorika
      • prispieva k psychickej pohode a zlepšuje celkovú kvalitu života
      • znižuje a odbúrava stres
      • prospieva kĺbom a svalom a teda celkovej kondícii
      • udržať správnu hmotnosť

      Na záver by som doplnil, že pravidelný pohyb, vám deťom, pomáha zlepšovať koncentráciu, rozvíja spoluprácu, vzájomnú súdržnosť, bojovnosť,  férovosť potrebnú pri výhrach aj prehrách a mnoho ďalšieho. To všetko sa vám zíde v  športe, ale aj v budúcnosti pre kvalitný osobný život.

      Budem veľmi rád, ak sa nám s vašou spoluprácou podarí, aby deti znova objavili radosť z pohybu a naučíme ich, aby si program dňa vedeli zorganizovať tak, aby sa pohyb stal ich každodennou súčasťou. Verím, že sa nám to spoločne podarí. Jednoducho byť fit sa oplatí. : -)

      Športu zdar a turistike v okolí obce zvlášť.   Mgr. Ľubomír Duda

      PS: Buďte usilovní ako tie včeličky 

      Nechajte sa inšpirovať spolužiakmi - fotoalbum

     • Škola opäť úspešná v získavaní projektov

     • Školská záhrada, ktorá učí: Včelí náučný chodník

      Takto znie názov ďalšieho úspešného projektu podaného našou školou, ktorý bol podporený Karpatskou nadáciou sumou 2500 eur v grantovom programe Škola budúcnosti.

      Vlaňajší rok bol pre našu školu v oblasti získavania projektov a ich realizácií mimoriadne úspešný. S pomocou rodičov a nezištnej práce vás, žiakov, sa nám podarilo vytvoriť učebňu v prírode, vtáčí náučný chodník či vysadiť ovocný sad a vytvoriť nejedno pekné miesto v našej záhrade. Nebude tomu inak ani tento rok. Rozhodli sme sa, že našu záhradu doplníme o ďalší náučný chodník. Tentokrát bude venovaný drobnému hmyzu - pre život na našej planéte nenahraditeľnej včele medonosnej. Jej produkt, sladký med, už ochutnal každý z nás. Ale vieme niečo aj o jej živote, o jej nesmiernej dôležitosti v prírode a  o jej ochrane? Preto v našej záhrade umiestnime ďalšie náučné tabule tak, aby sa naša záhrada stala naozaj záhradou, v ktorej sa aj niečo naučíte. Už teraz sa môžete tešiť na chvíle strávené v našej záhrade, a to nielen pri prácach na realizácii chodníka, ale aj pri oddychu a získavaní vedomostí v spojení s pobytom na čerstvom vzduchu.

       

      S pobytom na čerstvom vzduchu súvisí aj náš ďalší úspešný projekt, ktorý sa podaril získať pani vychovávateľke Mgr. Márii Alžbetkinovej, ktorá vedie aj žiakmi veľmi obľúbený turistický krúžok. Jej projekt zvíťazil v grantovom programe Učiteľ budúcnosti a je zameraný na zmapovanie jednoduchých turistických trás, ktoré by ste mohli absolvovať sami alebo so svojimi rodičmi. Priznajme si, prešli ste sa už náučným chodníkmi na Zoty a na Skalicu? Viete,  kadiaľ sa ide na Findrikovu skalu, do  Majera, na Kolieska? Viete, kde je Ugovské, Krížny vrch, Rovienka, Hyľok alebo Preslop? Tieto názvy vám nič nehovoria? Nebojte sa. Všetky tieto  miesta  sa nachádzajú v najbližšom okolí našej krásnej obce. Spolu ich všetky navštívime, ba čo viac, vytlačíme si aj jednoduché mapky s popisom trasy, aby ste sa kedykoľvek mohli vybrať preskúmať zaujímavé okolie obce.

     • Školské kolo Dejepisnej olympiády

     • Ešte pred začiatkom vianočných prázdnin sa na našej škole uskutočnil 13. ročník Dejepisnej olympiády. Úlohou žiakov bolo vypracovať vedomostný test, ktorý sa skladal z troch častí. Prvá časť obsahovala úlohy z vybraného monotematického celku, druhá časť úlohy z príslušného učiva ročníka a tretia časť bola zameraná na úlohy z regionálnej histórie.

      Naši výhercovia:

      6. ročník – kategória F: 1.miesto Oliver Ordzovenský

                                              2. miesto Terézia Malatínová

      8. ročník – kategória D: 1. miesto Tomáš Orolin
       

      Výhercom gratulujeme a prajeme veľa šťastia na okresnom kole Dejepisnej olympiády, ktoré sa uskutoční vo februári 2021.

     • Poďakovanie zo SENIORPARK-u

     • Dobrý deň,

      chceme vám touto cestou ešte raz veľmi pekne poďakovať za nádherné darčeky, ktoré ste pripravili spolu s deťmi pre našich starkých. Ani si neviete predstaviť tú radosť, ktorú mali. 

      Darčeky dostali presne na Štedrý deň a každý si v ňom našiel to, čo ich potešilo.

      Poďakujte sa prosím za nás všetkých vašim úžasným deťom a tešíme sa, keď už budete môcť prísť aj osobne a spríjemniť našim seniorom čas nejakým pekným programom. 

      Ešte raz ďakujeme.

      S pozdravom a prianím všetkého dobrého do roku 2021 želá celý kolektív personálu a klientov SENIORPARK, n.o..

     • Odovzdali sme 86 krabíc plných lásky

     • S láskou naplnené a starostlivo zabalené krabice plné lásky dnes za našu základnú a materskú školu odovzdali žiaci 4. ročníka Domovu sociálnych služieb Seniorpark v Spišskom Bystrom. Ešte raz ďakujeme všetkým žiakom a rodičom za zapojenie do tejto krásnej celoslovenskej výzvy.

     • Pytagoriáda - školské kolo

     • Každoročne si žiaci môžu prostredníctvom Pytagoriády overiť svoje matematické vedomosti, logické myslenie a rýchlosť pri počítaní. Tento rok si mali po prvýkrát možnosť v dňoch 9. a 10.12.2020  vyskúšať online formu tejto matematickej súťaže. Za časový limit 60 minút museli vyriešiť 15 rôznorodých úloh, pričom bol veľmi dôležitý aj čas, za ktorý sa im to podarilo. Potrebovali minimálne 10 správne vyriešených úloh aby sa stali úspešnými riešiteľmi.

      Na základe bodov za príklady a ušetrený čas je poradie úspešných riešiteľov v jednotlivých ročníkoch nasledovné:

      3. ročník:

      1. miesto: Denis Szókovács III.B       24 bodov

      2. miesto: Katarína Lopuchová III.A  23 bodov

      3. miesto: Dávid Friedman  III.A         20 bodov

      4. miesto: Šarlota Lopušeková III.A  19 bodov

                       Matej Stašák III.B              19 bodov

      5. miesto: Matej Pirožek III.A             18 bodov         

       

      4. ročník:

      1. miesto: Ryan Husár IV.A                 21 bodov

      2. miesto: Gabriel Gajan IV.B             20 bodov

      3. miesto: Jakub Lavčák IV.B             19 bodov

                      Timotej Kikta IV.A               19 bodov

      4. miesto: Laura Zuskáčová IV.A       18 bodov

      5. miesto: Denis Lopuch IV.B             17 bodov

      6. miesto: Matej Benko IV.A                17 bodov

      7. miesto: Nela Levocká IV.B              16 bodov

      8. miesto: Filip Kolbaský IV.B             15 bodov

       

      5. ročník:

      1. miesto: Tobias Kováč V.B                21 bodov

      2. miesto: Matej Matonok V.B              18 bodov

      3. miesto:  Laura Keďuchová V.B        14 bodov

      4. miesto: Lea Szókovács V.A              13 bodov

       

      6. ročník:

      1. miesto: Tobias Ján Mirko VI.B         21 bodov

      2. miesto: Terézia Malatínová VI.A      17 bodov

      3. miesto: Oliver Ordzovenský VI.B    15 bodov

      4. miesto: Edita Kolušová VI.A            15 bodov

      5. miesto: Tamara Dubravcová VI.A    14 bodov

      6. miesto: Pavol Dominik VI.B             13 bodov

      7. miesto: Kristián Kotuľák VI.A          13 bodov

      8. miesto: Dávid Lipták VI.A                 12 bodov

       

      7. ročník:

      1. miesto: Daniel Sopko VII.A                18 bodov

       

      8. ročník:

      1. miesto: Dávid Javorský VIII.A            16 bodov

      2. miesto: Michaela Orolínová VIII.A      11 bodov

       

      Úspešným riešiteľom blahoželáme a veríme, že tí najlepší budú našu školu úspešne reprezentovať aj naďalej. 

     • Školské kolo Geografickej olympiády

     • V dňoch od 1.12.2020 do 3.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády (GO). Žiaci súťažili v troch kategóriách: kategória G 5. ročník, kategória F 6. – 7. ročník a kategória E 8. – 9. ročník. Hlavným cieľom uvedenej súťaže je rozvíjať záujem žiakov o geografiu ako nosného predmetu poznávania krajiny a prírody.

      Súťaž pozostávala z dvoch častí. V prvej časti súťaže žiaci vypracovali otázky a úlohy s hodnotou 60 bodov v časovom limite maximálne 45 min., a to bez použitia atlasu. V druhej časti súťažiaci riešili úlohy zamerané na preverenie zručností v práci s atlasom s hodnotou 40 bodov a časovým limitom maximálne 60 min. Úspešným riešiteľom školského kola GO v jednotlivých kategóriách je žiak /žiačka, ktorý/á dosiahla minimálne 55 bodov. Zo školského kola do okresného kola postúpia z každej kategórie (E, F, G) maximálne prví traja úspešní riešitelia.  

       

      Výsledky školského kola Geografickej olympiády:

      kategória G 5. ročník:

      1. miesto Gregor Pomietlo V. A
      2. miesto Matej Matonok V. B
      3. miesto Tobias Kováč V. B

      Úspešní riešitelia: Kristína Bendíková V. A, Laura Keďuchová V. B, Ivana Petruľová V. A, Alex Hrkeľ V. B

      kategória F 6. – 7. ročník

      1. miesto Terézia Malatínová VI. A
      2. miesto Michaela Šelengová VII. A
      3. miesto Oliver Ordzovenský VI. B

      Úspešní riešitelia: Daniel Sopko VII. A, Liliana Lopušeková VII. A, Sebastián Štrbjan VI. B, Tamara Dubravcová VI. A, Ondrej Pavliga VII. A

      kategória E 8. – 9. ročník

      1. miesto Dávid Javorský VIII. A
      2. miesto Tomáš Orolin VIII. A
      3. miesto Silvia Šimková IX. B

      Úspešní riešitelia: Tobiáš Javorský IX. B, Patrik Švagerko IX. B, Ján Lipták IX. A, Timea Alžbetkinová IX. B, Denisa Dirová IX. A

       

      Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme a víťazom prajeme veľa úspechov na okresnom kole Geografickej olympiády.

     • Okresné kolo Olympiády zo SJL

     • Dňa 27.11.2020 sa konalo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Uskutočnilo sa prvýkrát formou online testu bez ústnej časti. Reprezentovala nás deviatačka Silvia Šimková, ktorá sa stala úspešnou riešiteľkou (21 bodov, 11. - 14. miesto).

     • OZNAM pre stravníkov ŠJ

     • Vážení rodičia, z dôvodu koncoročného zúčtovania, po 14. decembri nebude možné odhlásiť dieťa zo stravy. 

      Prosím odhlasujte cez Edupage do 14.12.2020 do 14:00 h. V prípade choroby dieťaťa si v období od 15.12. do 22.12.2020 môžete obed vyzdvihnúť v školskej jedálni v čase od 11:30 do 13:00.

      Vedúca školskej jedálne

      Ing. Lívia Zmok Palgutová

     • Ďakujeme!

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

      Srdečne ďakujeme rodičom a deťom našej základnej a materskej školy, že sa aj tento rok zapojili do zbierky vianočných balíčkov pre seniorov, ktoré ich určite potešia v tomto neľahkom období.

     • Školou sa rozliehala vôňa medovníčkov

     • K vianočným sviatkom neodmysliteľne patrí aj vôňa medovníkov. Aj my, v školskom klube detí ich každý rok pečieme. Ani tento rok to nebolo inak. Táto činnosť je medzi deťmi veľmi obľúbená. Je príjemným spestrením inak bežných dní, ktoré trávia oddychom, hrami alebo učením.

     • Zavítal k nám Mikuláš!

     • V tomto roku prišiel Mikuláš aj s pomocníkmi – anjelom a čertom do školy už v piatok 4.12.2020.
      Na 2. stupni nenašiel v triedach ani živej duše, preto sa so žiakmi stretol aspoň prostredníctvom online hodín. Na 1. stupni sa na jeho príchod deti dobre pripravili. V každej triede mu vedeli zaspievať alebo povedať básničku. Na rozlúčku mu prisľúbili, že budú aj naďalej dobrí, aby ich o rok navštívil opäť

     • Mladí reportéri predstavujú talentovaných žiakov

     • V dnešnom príspevku sa mladý reportér Jakub zameral na úspechy svojho spolužiaka v netradičnom športe, v skateboardingu. Máte aj Vy talentovaného spolužiaka, o ktorom by sme sa mali dozvedieť viac? Dajte nám o ňom vedieť.

     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • V tomto školskom roku sme vzhľadom na momentálnu nepriaznivú epidemiologickú  situáciu usporiadali školské kolá netradičnou dištančnou formou. Žiaci riešili test, ktorý pozostával zo zručností anglického jazyka: počúvania, čítania, gramatiky, slovnej zásoby. Ústna časť olympiády bola nahradená napísaním príbehu podľa obrázka. Úspešný riešiteľ musel dosiahnuť min. 60%.

      Výsledky v kategórii 1A: (7. ročník)

      1.m. Daniel SOPKO                VII.A

      2.m. Lea KOLBOVÁ                VII.A

      3.m. Michaela ŠELENGOVÁ   VII.A

      V tejto kategórii sa umiestnili na 4. m. Liliana LOPUŠEKOVÁ a na 5.m. Daniela KUBIČKOVÁ

       

      Výsledky v kategórii 1B: (8., 9. ročník)

      1.m. Timea ALŽBETKINOVÁ   IX.B

      2.m. Dominika KIKTOVÁ        VIII.A

      3.m. Silvia ŠIMKOVÁ              IX.B

       

      Na pekných priečkach sa ďalej umiestnili: 4.m. Patrik SÝKORA, na 5.m. Ondrej KROLÁK , na 6. m. Dávid JAVORSKÝ, na 7. m. Ján LIPTÁK a na 8.m. Sabina ZELINOVÁ. 

      V tejto náročnej jazykovej súťaži preukázali výborné znalosti. Bodové rozdiely medzi žiakmi boli minimálne a prvých šesť umiestnených žiakov sa stalo úspešnými riešiteľmi školského kola.

      Do okresného kola postupuje Timea ALŽBETKINOVÁ, ktorej želáme veľa úspechov v reprezentácii našej školy.

     • Úspech našich štvrtákov na informatickej súťaži iBobor

     • Po prvýkrát sa naši žiaci zapojili do informatickej súťaže iBobor. V kategórii Bobríci súťažili naši štvrtáci spolu s takmer 15 000 žiakmi z celého Slovenska.  V priebehu tridsiatich minút riešili 12 informaticko-matematických úloh. Z jedenástich zúčastnených žiakov bolo 8 úspešných riešiteľov. Patria k nim: Ryan Husár, Nela Levocká, Denis Lopuch, Tomáš Kolumber, Alexander a  Leonard Friedmann, Gabriel Gajan a Radovan Rusnák. Gratulujeme!

     • Prvý sneh potešil aj žiakov turistického krúžku

     • Obmedzenia vyplývajúce zo súčasnej situácie zasiahli aj žiakov navštevujúcich turistický krúžok. Aj napriek tomu sa nám podarilo na sobotu 28. novembra absolvovať poriadnu turistickú vychádzku. Hneď ráno sme sa potešili čerstvo napadanému snehu a s dobrou náladou sme vyrazili od školy smerom na Zoty. Strávili sme nádherný deň v bielom lese, ktorý nám pripomínal blížiace sa Vianoce. Na starosti všedných dní sme ani nepomysleli. Počas túry sme si užívali sneh plnými dúškami. Domov sme sa vrátili celí premočení, ale s pocitom príjemne stráveného dňa. 

      Celý fotoalbum nájdete TU