• Ďalší športový úspech našich dievčat

     • V pondelok 23.5.2022 sa naše žiačky zúčastnili okresného kola vo vybíjanej žiačok ZŠ, ktorý sa konal na ZŠ s MŠ Komenského v Poprade.
      Okresného kola sa zúčastnilo 5 škôl: ZŠ s MŠ Komenského Poprad, Spojená škola Letná, ZŠ s MŠ Spišské Bystré, ZŠ s MŠ Tajovského, ZŠ Komenského 2, Svit.

      Zápasy boli veľmi vyrovnané a dramatické. Našim dievčatám sa podarilo vybojovať 3. miesto.
      Reprezentovali nás : Bačová Sofia, Dubravcová Tamara, Jakubčová Kristína, Kolušová Edita, Malatínová Terézia, Orolínová Karolína, Pirožeková Miriam, Poracká Sofia, Šelengová Natália, Teplická Sabína, Wierna Viktória.

      Dievčatám gratulujeme a ďakujeme za úspešnú  reprezentáciu školy.

     • Európsky deň národných a prírodných parkov

     • V stredu 24. mája 2022 sme si pripomenuli významný deň v kalendári všetkých európskych národných a prírodných parkov - Európsky deň národných parkov (The European Day of Parks).

      Dátum pripomína ustanovenie prvých deviatich národných parkov v Európe vo Švédsku dňa 24. mája 1909. Cieľom tohto dňa je upozorniť na význam národných parkov ako neoddeliteľnej súčasti prírodného a kultúrneho dedičstva európskeho kontinentu.

      V našej škole sa tento deň niesol aj v duchu výzvy "DAJME SA DO ZELENA!"

     • Plavecký výcvik našich tretiakov

     • Tento týždeň žiaci tretieho ročníka absolvovali plavecký výcvik na plavárni vo Svite. Výcvik prebiehal pod vedením skúsených inštruktorov. Tretiaci počas piatich dní s nadšením zvládali prvé dotyky s vodou, základné techniky plávania a prekonávali počiatočný strach. Každý sa snažil a robil pokroky vlastným tempom. Najdôležitejšia bola radosť detí z pobytu vo vode, čo bolo na ich tvárach aj vidieť. Na konci každý získal „mokré vysvedčenie“ a malú odmenu. 

     • Deň Zeme

     • "Po väčšinu histórie musel človek bojovať s prírodou, aby prežil; v tomto storočí si začína uvedomovať, že aby prežil, musí prírodu chrániť."          Jacques-Yves Cousteau

      V stredu 18. mája, hoci trochu oneskorene, ale predsa, sme využili krásny slnečný deň na oslavu Dňa Zeme. A ako inak by sa dal tento deň osláviť lepšie ako úpravou okolia školy a starostlivosťou o naše prostredie, v ktorom žijeme.

      Žiaci a učitelia jednotlivých tried v spolupráci s pracovníkmi obecného úradu sa vybrali po stanovených trasách v obci a do blízkeho okolia, aby usilovne zbierali a triedili odpadky.

      Aj tento rok sme boli nemilo prekvapení, čo všetko dokážu obyvatelia obce vyhodiť voľne do prírody. Od bežného odpadu ako plechovky, fľaše, igelitové tašky až po kusy nábytku, starého oblečenia, či dokonca hrubý stavebný odpad. 😮😪

      Touto spoločnou akciou sme pomohli prírode a zbavili ju mnohých neželaných vecí, ktoré do nej nepatria. Zároveň sme si uvedomili, že každý z nás môže prispieť k tomu, v akom prostredí budeme žiť nielen my, ale aj budúce generácie.

       

      FOTOALBUM

     • Nadýchli sme sa vône kníh

     • V utorok 17. mája 2022 žiaci 6. ročníka navštívili Podtatranskú knižnicu v Poprade. V knižnici ich privítala pani knihovníčka, ktorá ich sprevádzala počas celej návštevy.

      Pre žiakov bol pripravený zaujímavý program: pani knihovníčka im čítala úryvky z knihy „Keby som mal brata“ od spisovateľky Jaroslavy Kuchtovej, so žiakmi viedla diskusiu na tému šikanovanie, žiaci medzi čítaním jednotlivých úryvkov pracovali v skupinách a dotvárali príbeh. Na záver sa zoznámili s priestormi knižnice, pani knihovníčka im vysvetlila, akým spôsobom sú knihy v knižnici poukladané, aký je výpožičný poriadok, správne zaobchádzanie s knihami a pozvala ich na návštevu knižnice spolu s rodičmi. Žiaci odchádzali spokojní, obohatení o nové zážitky.

      Dúfame, že návšteva priestorov knižnice podnietila záujem žiakov o literárne umenie a že sa z nich stanú vášniví čitatelia.

     • Strelecké talenty v „ženských“ radoch

     • Víťazstvo v krajskom kole v streľbe zo vzduchovej pušky a postup na Majstrovstvá Slovenska patrí našej žiačke Terézie Malatínovej. 

      Historický úspech sa podaril našej strelkyni Terézii Malatínovej (VII.A), ktorá si 7.5.2022 v Prešove svojim prvým miestom vybojovala postup na Majstrovstvá Slovenska v streľbe zo vzduchovej pušky s výkonom 268 bodov. 

      Terke blahoželáme k postupu a prajeme jej presnú mušku aj v celoslovenských majstrovstvách, ktoré sa budú konať vo Svätom Petri 20.5.2022.

      K svojmu postupu na MS Terka pridala aj celkové víťazstvo v kategórii mladších žiačok v päťkolovej žiackej streleckej ligy okresu Poprad, kde si poradila so všetkými súperkami výkonom 735bodov.  

      V tej istej súťaži, ale v kategórii starších žiačok sa na krásnom 3. mieste umiestnila ďalšia naša strelkyňa Viktória Jakubčáková (VII.B).

      Obom našim strelkyniam blahoželáme a držíme prsty v ďalšom tréningu a súťažiach.

     • Potulky dejinami

     • Po dvojročnej prestávke sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili prednášky na tému Pravek a Starovek. Prednáška sa uskutočnila v spolupráci s Obecným úradom a KVH Tatry 12.05.2022 v kultúrnom dome Villa Cubach. Prednášajúci bol pán Doc. PhDr. Michal Slivka, CSc. a pán PhDr. Peter Roth PhD.
      Žiakov zaujímavou formou oboznámili s históriou nášho regiónu Spiš v najstarších historických obdobiach praveku a staroveku.  

     • Víťazstvo v OK v Malom futbale bez straty jediného bodu

     • V piatok 13.5.2022 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola v Malom futbale mladších žiakov ZŠ, ktorý sa konal na ZŠ s MŠ A.V. Scherfela v Poprade.

      Do okresného kola sa prebojovalo 5 škôl: ZŠ s MŠ Jarná, ZŠ s MŠ Dostojevského, ZŠ s MŠ Ždiar, ZŠ s MŠ Vikartovce, ZŠ s MŠ Spišské Bystré.

      Naši reprezentanti sa zaslúžene umiestnili na prvom mieste, kde v hernom systéme každý s každým nestratili ani jeden bod a svojou bojovnosťou, vytrvalosťou a chuťou dotiahli všetky zápasy do víťazného konca. Týmto naši žiaci taktiež získali vstupenku na krajské kolo, ktoré sa bude konať 27.5.2022 v Prešove.

      Držíme im palce a veríme, že ukážu rovnako pekné športové výkony ako na okresnom kole a vybojujú medailu.

      Našu školu reprezentovali: Ferenc Sebastián, Gajan Gabriel, Hrkeľ Alex, Malatin Jakub, Mirko Tobias Ján, Orolín Dávid, Štrbjan Sebastián, Ujčík Samuel, Zeman Samuel a Lopuch Denis.

      Gratulujeme!

     • Škola hľadá Superstar - výberové kolo

     • Do prvého kola súťaže Školská Superstar sa prihlásilo 34 žiakov.

       

      Porota po dlhom zvažovaní vybrala 10 finalistov:

      Karin Hozová 1.A

      Katka Krettová 2.A

      Radka Frisová 3.A

      Klára Orolinová 3.B

      Katka Lopuchová 4.A

      Klára Zámečniková 6.A

      Matúš Fris 6.A

      Broňa Palgutová 6.B

      Miriam Malatinová 7.B

      Natália Šelengová 7.B

     • Obvodné kolo v malom futbale

     • V piatok 9.5.2022 sa uskutočnilo na našej škole obvodné kolo v malom futbale mladších žiakov ZŠ. Turnaja sa zúčastnili: ZŠ s MŠ Spišské Bystré, ZŠ s MŠ Hranovnica, ZŠ s MŠ Švábovce a ZŠ s MŠ Šuňava.

      O prvé a druhé miesto bojovali ZŠ s MŠ Spišské Bystré a ZŠ s MŠ Hranovnica. Po prvom polčase bol stav nerozhodný, no v druhom polčase rozhodli domáci hráči zápas s konečným výsledkom 6:3 a tak si vybojovali postup na okresné kolo.

      Najlepší hráči obvodového kola sa stali Sebasián Ferenc a Tobias Ján Mirko. Našu školu reprezentovali: Ferenc Sebastián, Gajan Gabriel, Hrkeľ Alex, Malatin Jakub, Mirko Tobias Ján, Orolin Dávid, Štrbjan Sebastián, Ujčík Samuel, Zeman Samuel, Fris Matúš.

      Chlapcom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu.

     • Biblia očami detí

     • Naša žiačka Klára Zámečníková (6.A) sa umiestnila v súťaži Biblia očami detí na 1.mieste dekanátneho kola so svojím dielom "Pavol na Malte". Toto jej dielo postupuje ďalej - do celoštátneho kola. Do súťaže bolo z našej diecézy zapojených 38 škôl, 183 diel a v danej kategórii až 40 diel.

      Klára si pre svoj výtvarný prejav, vybrala nasledujúci text zo Svätého písma:

      Skutky apoštolov 28, 3-5

      Keď Pavol nazbieral hŕbu raždia a prikladal na oheň, hodila sa mu na ruku vretenica, ktorá unikala pred horúčavou. Keď domorodci videli zviera, ako mu visí na ruke, hovorili si: "Tento človek je určite vrah; hoci sa zachránil z mora, pomsta mu nedovolila žiť." Ale on striasol zviera do ohňa a nič zlé sa mu nestalo.

     • Veľkonočná súťaž s KOZMIXom

     • Vo Veľkonočnej súťaži s KOZMIXom sa usmialo štastie na našu druháčku Emku Hlisnikowskú.
      Tá vyriešila zábavné úlohy a ako jedna z troch detí z celého Slovenska sa tešila z balíčka s prekvapením. :)

     • Deň matiek ❤

     • Všetky kvety do rúk mamy,
      skladám ako drahokamy.

      Za jej lásku, plnú nehy,
      za zelené detské brehy.


      Za jej štedrosť, starosť v hlave,
      za dni šťastné, za dni hravé,

      za rozprávky nad kolískou,
      za to, že vždy stojí blízko. 

     • Obvodové kolo vo vybíjanej dievčat

     • V piatok 6. mája sa telocvičňa našej školy opäť stala dejiskom obvodového kola vo vybíjanej dievčat. Po dramatickom súboji našich žiačok o prvé miesto so ZŠ Vikartovce, sme sa tešili predsa len my :)
      Gratulujeme!

     • Ako sa naše ôsmačky LILI a SAŠA „dostali“ až k pápežovi Františkovi

     • Koncom minulého roka sa naši ôsmaci zapojili do výtvarno-literárneho projektu pod názvom Báseň pre Františka. Cieľom súťaže bolo z poslaných umeleckých diel vytvoriť publikáciu, ako poďakovanie sv. otcovi za jeho septembrovú návštevu na Slovensku. Do súťaže sa zapojilo 46 škôl, 9 jednotlivcov a bolo zaslaných 123 výtvarných a 119 literárnych príspevkov.

      Kniha ma 70 strán a obsahuje 56 básni, či zamyslení a 33 kresieb autorov rôzneho veku. Dozviete sa v nej najmä to, ako súčasná generácia žiakov a študentov vníma pápežove slová, ako na nich reaguje a prijíma ich do svojho života.

      Túto knihu dostal aj pápež František pri príležitosti ďakovnej púte v Ríme, v sobotu 30.apríla z rúk nášho spišského diecézneho biskupa Jána Kuboša.

      Takže takto to teda bolo.. ;-)

      Všetkým zapojeným žiakom ôsmeho ročníka ďakujeme a dievčatám GRATULUJEME a prajeme, aby Vatikán a hlavu našej Cirkvi vo svojom živote aj osobne raz navštívili.

       

      KRÍŽ

      Kríž je ako kniha,

      ktorú máme otvoriť a čítať.

      Nestačí ju len kúpiť a do police dať,

      to nám neosoží...

      Ak mu srdce neotvoríme,

      ak sa nezastavíme, nezahľadíme,

      ak sa naše srdce nenaplní dojatím...

       

      Ak tak neurobíme?

      Kríž pre nás navždy ostane neprečítanou knihou.

      Otvor teda svoje srdce,

      v tichej meditácii sa stíš

      a s pokorou hľaď na Ježišov kríž, vnímaj, čo ti hovorí...

      (Alexandra Svitaňová, VIII. A)

       

      Láska a kríž

      Nevidieť v kríži slávu

      je ako kúpiť knihu, vystaviť a pozerať sa na ňu.

      Môžeš byť krížikmi ovenčený,

      no ak neotvoríš srdce Ukrižovanému, nebudeš spasený.

      Postoj, zastav sa, človeče!

      Uvažuj!

      Pre nás bol zranený, jeho láska k nám tečie.

      Nech kríž nie je pre nás knihou neprečítanou,

      predmet či kus dreva,

      nech bude pre nás pravdou poznanou,

      tu na zemi... kus neba.

      (Liliana Lopušeková, VIII. A)

     • Po stopách svetových pamiatok UNESCO

     • Žiaci piateho ročníka sa na hodinách geografie preniesli do kancelárie cestovnej agentúry. Ich úlohou bolo skupinovo spracovať vopred určené svetové pamiatky UNESCO a zaujímavo ich odprezentovať svojim spolužiakom tak, aby ich presvedčili na kúpu zájazdu, práve do ich destinácie.

      Hlasovanie za TOP UNESCO pamiatku, ktorú by navštívili prebehlo cez Edupage na základe čoho bol vytvorený aj rebríček danej triedy. Žiaci využili nielen vedomosti a fakty ale aj kus hereckého talentu.
      Držíme im palce, aby svoje vysnívané miesta raz navštívili aj reálne.

     • Okresné kolo v minifutbale McDonald Cup

     • V stredu 4.5.2022 sa naši mladší žiaci zúčastnili okresného kola v minifutbale McDonald Cup, ktorý sa konal na ZŠ s MŠ A. V. Scherfela v Poprade, kde sa prebojovali z prvého miesta na obvodnom kole. Turnaja sa zúčastnilo 5 škôl. V boji systémom každý s každým sme súťažili o 3. miesto proti ZŠ Vikartovce, kde sme dostali v poslednej minúte vyrovnávajúci gól na 6:6. Nakoniec sme získali 4. miesto.

      Našu školu reprezentovali: Fris Maxim, Frisová Radoslava, Hrkeľ Karol, Jurčo Marek, Krajč Ivan, Lešundák Mário, Lopuch Adrián, Tomajka Marko, Melanie Tomajková, Ujčík Henrich.

      Za športové nasadenie sme na našich žiakov hrdí a ďakujeme im za reprezentáciu školy.