• Najbláznivejšia školská taška 😜

     • !!!VYHODNOTENIE SÚŤAŽE!!!

      Po uzavretí hlasovania o tú najbláznivejšiu školskú tašku si víťazi tejto súťaže prevzali svoje prvoaprílové ceny. 

      Všetkým zapojeným ďakujeme, že svojou originalitou vylepšili 1. apríl všetkým naokolo. 🤣

       

      I.stupeň:         1.miesto: Vaneska Chmurová (4.A)- 159 lajkov                  Organizovaná školská taška

                              2.miesto: Maxim Fris (2.A)- 148 lajkov                                Košík na školské dosky

                              3. miesto: Vladko Slavkovský (1.A)- 50 lajkov                    Učenlivý robotník

       

      II.stupeň:        1.miesto: Vilko Baran (5.B)- 114 lajkov                              Smetiarsky batoh

                              2.miesto: Dávid Javorský (9.A)- 85 lajkov                         Školský golfáč

                              3.miesto: Terezka Malatinová (7.A)- 70 lajkov                   Do školy na kolesách

                               

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

     • dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o poukázanie 2% z Vašej zaplatenej dane za rok 2021 pre Rodičovské združenie pri Základnej škole v Spišskom Bystrom

      Vaše poukázané 2% z dane tvorili aj v minulých rokoch významnú časť príjmu Rodičovského združenia pri základnej škole v Spišskom Bystrom, ktoré tieto získané finančné prostriedky vždy veľmi účelne a transparentne použilo na  podporu školy, skvalitnenie vyučovania, na nákup školských  pomôcok a podporu žiakov v rôznych aktivitách a súťažiach.

      Budeme veľmi radi, ak nám aj v tomto školskom roku zachováte Vašu priazeň a oslovíte aj ďalších členov rodiny, Vašich priateľov alebo spriaznené podnikateľské subjekty.

       

      S úctou a poďakovaním za Vašu podporu                                                                                                               

      Mgr. Štefan Luha, riaditeľ školy

       

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný NÁVOD, ako na to.

      Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, možno do 22.4.2022 odovzdať priamo v škole.

     • Voda je dôležitá...

     • ... a vedia to aj prváci 

      Pri príležitosti Svetového dňa vody si žiaci 1.A triedy pripomenuli dôležitosť vody pre človeka a prírodu a nutnosť ochrany zdrojov pitnej vody. Svoju tvorivosť a novozískané poznatky využili pri spoločnej tvorbe projektov. 

      Pre starších žakov si spoločnosť VEOLIA pripravila v rámci Svetového dňa vody prednášku, na ktorej priblížili deťom na základe zážitkov z celého sveta dôležitosť ochrany vody a dostupnosti „bezpečnej“ vody.

     • Mladí programátori sa neustále zdokonaľujú

     • Dnes vám predstavíme "špeciálne vydanie" o autách. Pre nás chalanov je to večná téma - zostrojiť pekné, rýchle, funkčné, zaujímavé ... autá. Už len rýchlo vyrásť a nejaké vysúšať naozaj.

     • Predškoláci na návšteve v ZŠ

     • 24. marca sa prišli na svojich kamarátov - prvákov, pozrieť predškoláci našej MŠ. Pred svojim veľkým dňom - zápisom do prvého ročníka sa oboznámili s priestormi školy a vyskúšali si, aké to je sedieť v školskej lavici. Pani učiteľky si pre nich pripravili zaujímavé aktivity, aby videli, že v prvom ročníku sa nudiť rozhodne nebudú...

      Tešíme sa na Vás, budúci prváci! 👨🧑👩

     • Čitateľské aktivity na hodinách anglického jazyka

     • Marec, ktorý je venovaný knihám, sme si na hodinách anglického jazyka pripomenuli rozvíjaním čítateľských zručností žiakov na I. aj II. stupni. Žiaci pracovali s rôznymi textami a motivujúcimi aktivitami, ktoré s čítaním súvisia. Zároveň rozvíjali porozumenie, skupinovú prácu a kooperáciu. Štvrtáci a piataci pracovali s rôznymi aktivitami niekoľko hodín a vytvorili krásne, motivujúce práce vo forme knižného leporela o Harrym Potterovi 
      a Lochnesskej príšere.  Šiestaci po čítaní vytvorili spoločný projekt o stravovaní vo svete a zdramatizovali prečítaný príbeh. Do aktivít sa zapojili na krúžku  aj naši prváci. Hoci im čítanie ešte nejde tak dobre ako starším spolužiakom, po prečítaní rozprávky o zvieratkách si vyrobili vlastné ZOO aj s miniknižkami. Aj vďaka týmto aktivitám sme si spestrili hodiny anglického jazyka.

     • Čítaš, čítam, čítame... lebo nás to baví

     • Kniha, je od nepamäti najväčším priateľom človeka a patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov každej vekovej kategórie.

      Žiacka školská rada sa teda rozhodla spojiť príjemné s užitočným a zároveň aj žiakov našej ZŠ so žiačikmi MŠ. Celý marec im jedenkrát v týždni chodili najlepšie čitateľky jednotlivých tried pred obedným spánkom prečítať rozprávku na dobrú noc.

      Spolupráca na oboch stranách bola hodnotená príjemne a tešíme sa, že si podobné aktivity ešte v budúcnosti zopakujeme. Dievčatám ďakujeme za ich ochotu zapojiť sa!

     • Kto sa vracia späť - zázrak vtáčej migrácie

     • Pod týmto názvom sa v stredu 23. marca 2022 uskutočnila prednáška pre žiakov 5. a 6. ročníka. Svojou prezentáciou a množstvom zaujímavých informácii našich žiakov zaujal Ing. Matej Pisarčík zo Správy NP Slovenský raj.

      Zaujímavé rozprávanie bolo doplnené o zvukové a obrazové ukážky. Dozvedeli sme sa o čosi viac o živote a ochrane vtáctva, ktoré sa k nám po zimných mesiacoch opäť vracia.

     • Remeslá minulosti v "Kubašskom ľemhalze"

     • Žiaci 5.B v rámci hodiny technickej výchovy k téme remeslá, absolvovali exkurziu v trvalej expozícii, v objekte historickej sýpky "Kubašského ľemhalzu".

      Ďakujeme kultúrnemu referentovi Mgr. Františkovi Kováčikovi z obecného úradu za sprievodné slovo o rôznych dobových predmetoch, nádobách na uskladnenie, remeselných zariadeniach a náčiniach. Žiakov veľmi zaujal najme „vek“, niektorých predmetov a zároveň si uvedomili, že aj prostredníctvom týchto predmetov je dnešná doba a naše fungovanie v nej oveľa jednoduchšie.

     • Mesiac knihy v ŠKD

     • Mesiac marec má prívlastok MIESIAC KNIHY. V ŠKD sme preto aktivity počas marca venovali práve knihám. Objavovali sme, ako kniha vzniká a čo je potrebné pre jej výrobu. Deti si priniesli svoje obľúbené knižky, ktoré sme si spoločne predstavili. Vyrobili sme si do nich aj aj krásne záložky. V závere mesiaca sme navštívili obecnú knižnicu a podľa toho, ako sa tam deťom páčilo, môžeme povedať, že tam určite neboli posledný krát.

     • Burza kníh

     • Máš doma knihy, ktoré už nečítaš? Chcel by si si ich vymeniť za iné alebo darovať do knižnice?

      Teraz máš na to jedinečnú príležitosť!

      Školská knižnica organizuje pri príležitosti MARCA - mesiaca knihy „Burzu kníh“.

      Knihy, ktoré chceš vymeniť alebo darovať do knižnice, môžeš priniesť v dňoch od 22.3.2022 do 28.3.2022 v čase od 12:45 do 13:45 p. uč. Glevaňákovej do novej školskej knižnice (príp. do zborovne).

      Dňa 31.3.2022 sa uskutoční od 12:30 do 15:00 v priestoroch školskej knižnice samotná BURZA KNÍH, kde si budeš môcť svoju knihu vymeniť za inú. Počet kníh, ktoré si chceš vymeniť, je ľubovoľný.

      Tešíme sa na Vašu účasť!

     • Poznáme najlepších v školskej fyzikálnej súťaži FYZKVÍZ

     • Už tradične sa na našej škole konala fyzikálna súťaž FYZKVÍZ pre žiakov 6. až 9. ročníka. Súťažiaci preukázali dobré vedomosti pri riešení tajničky, vysvetlení fyzikálneho pokusu a riešení výpočtovej úlohy.

      Najlepšie sa umiestnili:

      6. ročník:
      1. Zeman Samuel 6.A

      2. Wierna Viktória 6.B
      3. Szókovácz Lea 6.A, Keďuchová Laura 6.B, Orolínová Karolína 6.B, Fábryová Marcela 6.B

      7. ročník:
      1. Dubravcová Tamara 7.A

      2. Kolušová Edita 7.A, Ordzovenský Oliver 7.B
      3. Malatínová Terézia 7.A, Šoltis Samuel 7.B

      8. ročník:
      1. Sopko Daniel 8.A

      2. Greňová Dominika 8.A
      3. Lavčáková Tamara 8.A

      9. ročník:
      1. Klinga Tobias 9.A

      Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

     • Divadelná Šuňava

     • V sobotu 19.3.2022 sa žiaci literárno-dramatického (divadelného) krúžku vybrali ako diváci na regionálnu súťažnú prehliadku divadelnej tvorivosti –  Divadelnú Šuňavu. V Dome kultúry sa konal už 22. ročník. Boli sme radi, že sme mali možnosť vidieť štyri inšpiratívne predstavenia pre deti. Bola to pre nás možnosť „nadýchať sa“ tvorivej atmosféry či načerpať nové nápady.
      Videli sme vážne aj veselé témy a všetkých nás to doviedlo k spoločnému záväzku, že nasledujúci rok bude náš súbor Kubachichi stáť na javisku tiež. Momentálne na krúžku dokončujeme naše predstavenie, ktoré uzrie svetlo sveta v máji.

     • Slávnostné otvorenie školskej knižnice alebo marec, mesiac knihy trocha inak...

     • Dnes sa v našej škole uskutočnilo slávnostné otvorenie novej školskej knižnice, ktorá bude slúžiť nielen na úschovu kníh, ale aj na vyučovanie netradičných hodín literatúry, či ako priestor školskej klubovne. K našej  knihobúdke v školskom parku tak v škole pribudol ďalší priestor venovaný knihám a podpore čítania našich žiakov. O tom ako vznikla naša knižnica sa dozviete viac v príhovore riaditeľa školy.

      Vážení hostia, vážené kolegyne a kolegovia, milí žiaci,

      na úvod môjho príhovoru mi dovoľte  parafrázovať  citát múdrejších: „Škola bez knižnice je ako izba bez okien“. Preto som veľmi rád, že sa dnes stretávame pri tejto milej príležitosti, kedy otvárame našu novú školskú knižnicu, ktorá bude zároveň priestorom, kde budete tráviť aj hodiny literatúry. Dovolím si vysloviť želanie, aby sa naša knižnica stala jedným z vašich najobľúbenejších miest na škole. Miestom, ktoré vás v okamihu otvorenia akejkoľvek knihy zázračne prenesie do inej krajiny, do inej doby či na miesto na opačnom konci našej Zeme, kde zažijete najkrajšie a najlepšie dobrodružstvá. Áno, aj toto dokáže táto knižnica a knihy, ktoré sú v nej. 
      Okrem toho, čítanie kníh trénuje pamäť, predstavivosť, fantáziu, zlepšuje slovnú zásobu. Vedci vyskúmali aj to, že keď čítate o škorici, vo vašom mozgu sa aktivujú centrá, ktoré spôsobia, že škoricu aj cítite. A keď čítate o dobrodružstvách vašich hrdinov, cítite sa tak, ako keby ste ich prežívali sami. Kniha a obsah v nej vám  prinesú múdrosť a zlepšia váš charakter. Hovorí sa, že aj tá najhoršia kniha v sebe obsahuje niekoľko výborných myšlienok. A práve myšlienku nájdeme na začiatku každej veci, nebolo tomu inak ani v prípade realizácie našej knižnice.

      Za inšpiráciu hľadať riešenie a vytvoriť dôstojný priestor pre duchovné bohatstvo, ktoré sa v knihách skrýva, sa chcem poďakovať našim pani slovenčinárkam Mgr. Silvii Dubovskej,  Mgr. Lívii Glevaňákovej a Mgr. Lucii Cintelovej. Za pomoc pri získaní finančných prostriedkov z nadácie SPP a pomoc pri písaní projektu patrí moje  úprimné poďakovanie pani Mgr. Monike Sasarákovej.
      Myšlienku knižnice pretavila do reálnejšej podoby v podobe architektonickej štúdie pani architektka Ing. Andrea Heldáková z  architektonického štúdia „on : off “ a samotnej realizácie sa ujal stolársky majster pán Jakub Bachleda. Poďakovanie patrí pánovi Tomášovi Orolinovi za materiálne dovybavenie knižnice stoličkami, Rodičovskému združenie pri našej základnej škole, ktoré nám poskytlo časť finančných prostriedkov vo výške 1000 €. Ďakujem aj ostatným kolegom, pani upratovačkám a pánovi školníkovi, ktorí sa taktiež podieľali na realizácii knižnice.

      Na záver môjho príhovoru si znova dovolím pomôcť myšlienkou učiteľa národov Jána Amosa Komenského, ktorý povedal: "Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená zostať nevzdelaným človekom."  

      A ja dodávam a vyslovujem svoje prianie: žiaci, staňte sa milovníkmi kníh nie nevzdelancami...

     • 21. marec - Deň Downovho syndrómu

     • 21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Svoje sympatie a podporu ľuďom s DS môžeme vyjadriť aj obutím ponožiek rôznych farieb či veľkostí. 

      ZAPOJ SA DO PONOŽKOVEJ VÝZVY AJ TY!

      1. Obuj si aj Ty 21. marca dve odlišné ponožky, odfoť sa a zdieľaj fotku na svojich sociálnych sieťach s hashtagom #PonozkovaVyzva.

      2. Celá trieda sa spoločne odfoťte a prepošlite foto na email: jana.neupauerova@skolaspisskebystre.sk.  
      Vaše foto zverejníme aj na stránke našej školy a facebookovom profile školy.

      Takto spolu dokážeme šíriť porozumenie a rešpekt k rozdielnosti.

     • 11. ročník IQ olympiády je tu!

     • Minulý rok sa do IQ olympiády zapojilo 9 222 súťažiacich zo 405 základných škôl a osemročných gymnázií celého Slovenska. Medzi nimi aj žiaci našej školy, ktorí si chceli porovnať šikovnosť a vedomosti s rovesníkmi.

      Ak si žiakom druhého stupňa a máš záujem sa zapojiť, registruj sa do súťaže priamo TU.

      Registrácia prebieha od 1. marca do 31. marca 2022. Školské kolo následne prebehne začiatkom apríla.

      Nezmeškaj možnosť zapojiť sa a zasúťažiť si o skvelé ceny!

      Súťaž prebieha aj tento rok pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej.

      Pravidlá súťaže

      Užívateľské meno musí mať platnú e-mailovú adresu. E-mailová adresa dieťaťa a rodiča môže byť rovnaká, e-mailová adresa súťažiacich detí (aj súrodencov) však musí byť rôzna.

      Registrácia prebieha v 3 krokoch:

      1. Aktivačný email – dieťa po vstupe zadá svoju e-mailovú adresu, na ktorú príde aktivačný e-mail. Po kliknutí na odkaz v aktivačnom e-maili môže pokračovať v registrácii.
      2. Registračný formulár  – vyplnenie registračného formulára, v ktorom udeľujete súhlas s podmienkami súťaže, musíte tiež zadať meno rodiča (resp. zákonného zástupcu) a jeho e-mailovú adresu. Po ukončení registrácie sú poslané 2 e-maily – žiakovi s prihlasovacím menom a heslom a rodičovi (zákonnému zástupcovi).
      3. Súhlas so spracovaním osobných údajov – po vyplnení registračného formulára príde e-mail rodičovi (zákonnému zástupcovi) s oznámením, že jeho dieťa sa prihlásilo do IQ olympiády. Od rodiča (zákonného zástupcu) sa vyžaduje kliknúť na link na potvrdenie súhlasu so spracovaním osobných údajov. Až po tomto kroku sa môže dieťa prihlásiť do systému a súťažiť.

      ŠKOLSKÉ KOLO

      • Bude prebiehať formu on-line testu v dňoch 04.04.2022 – 12.04.2022
      • Môžete ho riešiť v škole, knižnici, doma, dôležité je internetové pripojenie.
      • Test pozostáva z 25 úloh, na ktoré je potrebné odpovedať v priebehu 30 minút.
      • Úlohy sú optimalizované pre tablety, notebooky a osobné počítače, neodporúčame na mobilných telefónoch.
      • Pri riešení úloh je dovolené používať iba písacie potreby, kalkulačku a poznámkový papier. Všetko ostatné je zakázané.
      • Každý účastník školského kola môže test absolvovať iba raz a pri riešení úloh nesmie využívať cudziu pomoc.
      • Po spustení testu už nie je možné test zastaviť ani ho prerušiť.
      • Úlohy sú bodované dynamicky podľa náročnosti príkladov, záporné body za nesprávnu alebo nevyplnenú odpoveď nie sú.
      • Každý žiak musí zachovať mlčanlivosť o podobe školského kola, o jednotlivých úlohách a o svojom riešení.
      • Výsledky školského kola budú zverejnené na stránke súťaže.

      VŠEOBECNÉ PODMIENKY

      • Súťažiaci aj ostatní účastníci súťaže musia rešpektovať pokyny organizátora.
      • Organizátor dbá na dodržiavanie pravidiel súťaže, regulárnosť a vytvorenie rovnakých podmienok pre všetkých súťažiacich.
      • Pri zistení porušenia pravidiel môže organizátor rozhodnúť o vylúčení jednotlivca, príp. aj školy, zo súťaže a má právo zverejniť identitu prípadných podvodníkov na stránkach súťaže.
      • Organizátor hradí všetky náklady na prípravu a organizáciu súťaže. Náklady účastníkov (napr. cestovné) nebudú účastníkom ani školám preplácané.
      • Zadania úloh ani správne riešenia nebudú zverejnené.
      • V prípade sporných otázok či sťažností rozhoduje organizačný tím súťaže, ktorý má právo urobiť príslušné opatrenia, či iné zásahy.

      IQ olympiáda – 11. ročník je organizovaný pod záštitou Bratislavského samosprávneho kraja a Banskobystrického samosprávneho kraja.

     • Návšteva putovnej výstavy Anny Frankovej

     • Žiaci 7. a 9. ročníka minulý týždeň navštívili v pastoračných priestoroch kostola sv. Cyrila a Metoda putovnú výstavu Anny Frankovej. Cieľom výstavy bolo priblížiť ťažký životný príbeh tohto židovského dievčaťa a tiež historické udalosti 40. rokov minulého storočia. Výstava od roku 1996 prešla už takmer všetky kontinenty a od roku 2005 máme možnosť pozrieť si ju aj na Slovenku (v Poprade je prvýkrát).

      S odborným výkladom nás sprevádzali žiaci Spojenej školy Jána Pavla II.. Výstava splnila to, čo sľúbila - rozšírila naše vedomosti, a tiež ponúkla priestor na zamyslenie sa nad životom a nad jeho skutočnými hodnotami. Žiaci sa zúčastnili aj prehliadky kostola. Jeho históriu nám priblížil školský kaplán Spojenej školy Jána Pavla II., Mgr. Marek Wolanszký.

     • Tvorba lapbook-ov na hodinách náboženstva

     • Žiaci piateho ročníka po zimných prázdninách prešli na hodinách náboženstva na objavovanie nového tematického celku Náš dialóg s Bohom cez výrobu lapbook-ov.

      Čo to vlastne je? Slovo lapbook je zložené z dvoch anglických slov: lap a book, tj. lono a kniha.  Je to teda kniha, ktorá sa zmestí dieťaťu do lona. Jednoducho povedané, ide o interaktívnu knihu“, ktorá nám pomáha utriediť si nové informácie. Väčšinou obsahuje viacero mini knižočiek, otváracích okienok, papierových skladačiek a iných interaktívnych prvkov.

      Prečo sme skúsili práve formu lapbook-u?

      • Je lacný. 
      • Nezaberá veľa miesta. 
      • Zvládne ho vyrobiť každý. 
      • Je originálny a dáva priestor tvorivosti. 
      • Je vysoko motivačný (a návykový) 😉
      • Je reprezentatívny. 
      • Je to perfektný spôsob triedenia a uchovávania informácií k danej téme. 
      • Podporuje aktívne a zážitkové učenie. Možno sa zdá výroba lapbooku zdĺhavejšia oproti obyčajnému zapísaniu informácií do zošita, ale deti si jeho výrobou toho zapamätajú viac a ak aj náhodou nie, vždy vedia, kde to nájdu.
      • Jeho výroba podporuje spoluprácu oboch mozgových hemisfér. 
      • Rešpektuje rôzne štýly učenia.

      A, čo na lapbook-y piataci? Výhody a nevýhody:

      „Páčilo sa mi lebo sme niečo tvorili a je to lepšia forma učenia.“ L.

      „Nebolo to nudné, bolo to pekné a zábavné.“ T.

      „Lepšie sa mi učilo a tvoril som podľa seba.“ V.

      „Bolo to dobré lebo som sa veľa naučil.“ M.

      „Nebavilo ma vyrábať.“ T.

      „Malo to aj nevýhodu- krčia sa skladačky.“ N.

      „Mne sa to páčilo lebo sme si lepili, strihali a veľmi málo písali.“ M.

      „Lapbook sa mi páčil lebo sa mi z neho dobre učilo na písomku.“ D.

      „Nebolo to náročne a ľahko sa mi z toho učilo.“ R.

       

     • Na hodine chémie ...

     • Chémia je ťažká veda,
      v živote sa bez nej nedá.
      V skúmavke sa roztok varí,
      z učebne sa para valí.
      Zlúčeniny zapíšeme
      a rovnice vyrovnáme.
      Plyny, soli, drahé kovy...
      neraz z toho hlava bolí.
      Hoc sa kyslo tvárime,
      na pokus sa tešíme!