• Do školy na bicykli

     • Milí žiaci a učitelia,

      naša škola sa aj tento rok zapojí do celoslovenskej súťaže: „Do školy na bicykli“. Súťaž prebieha od 21.9. do 2.10.2020. Jediné, čo potrebujete urobiť, je prísť do školy na bicykli, kolobežke alebo inom nemotorovom dopravnom prostriedku.

      Aké výhody môžeš získať?

      • cesta do školy Ti prinesie radosť
      • zvýšiš svoju telesnú zdatnosť a celkovo budeš zdravší
      • znížiš dopravnú záťaž v okolí školy
      • odbremeníš rodičov, ktorí Ťa nemusia voziť autom
      • ušetríš peniaze za dopravu
      • chrániš životné prostredie
      • zaparkovať môžeš v našej originálnej „cykloskale“ 

      Vieme, že viacerí z Vás už bicykle používajú každý deň, ale pridať sa môžu aj ďalší.

      Viac informácií nájdete na stránke https://www.doskolynabicykli.sk/

     • OZNAM O VSTUPE DO BUDOVY ŠKOLY

     • Na základe Manuálu opatrení pre školy a školské zariadenia – aktualizovaného 16.09.2020 ministerstvom školstva SR, zverejneného na www.minedu.sk je vstup cudzím osobám do priestorov školy povolený len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (tlačivo na vrátnici školy).

      Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka.

      Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

     • Biela pastelka

     • Už v piatok 18. septembra v našej škole a obci !

      Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

       

      Za akúkoľvek podporu od vás ďakujeme!

     • Pre všetky deti, ktoré majú rady knihy...

     • Skúste si rolu ilustrátora novej knihy od spisovateľky J. K. Rowlingovej. Na tejto stránke nájdete vždy novú kapitolu príbehu, ktorú si stačí prečítať a pokúsiť sa vytvoriť ilustráciu podľa svojich predstáv.

      Po vydaní knihy J.K. Rowlingová venuje celý svoj honorár na projekty určené na pomoc skupinám najviac postihnutým pandémiou v Spojenom kráľovstve aj vo svete.

     • Školská desiata

     • Vážení rodičia, školská jedáleň ponúka možnosť prihlásiť Vaše dieťa na odoberanie školskej desiaty. Cena stravnej jednotky pre 1. stupeň je 0,46€ / deň, cena pre 2. stupeň je  0,50 € / deň.
      Desiata bude obsahovať
      napríklad:

      pečivo + nátierka + čaj 

      sladké pečivo + mlieko. 

      Minimálny počet prihlásených na spustenie desiat je 30 žiakov. Svoj záujem o prihlásenie môžete vyjadriť v ankete, ktorú Vám sprístupní vedúca školskej jedálne.

     • Didaktické hry v prírode (1.stupeň) a Účelové cvičenie (2. stupeň)

     • V piatok 11. septembra sa uskutočnia pre žiakov 1. stupňa Didaktické hry v prírode a pre žiakov 2. stupňa Účelové cvičenie.

      - príchod do školy ako obvykle na 7:50

      - 1. vyučovacia hodina bude venovaná teoretickej príprave 

      - každá trieda pôjde po stanovenej trase 

      - žiaci potrebujú turistickú obuv; oblečenie primerané počasiu; desiatu a dostatok tekutín

      - vrámci celoslovenskej akcie "Upracme si Slovensko" naplánovanej na 15. septembra budeme čistiť prírodu v okolí, preto je vhodné si priniesť aj rukavice

      Po návrate do školy pôjdu žiaci na obed a následne domov:
      1. a 2. ročník - o 11:00
      3. a 4. ročník - o 11:25
      5. a 6. ročník - o 11:50
      7., 8. a 9. ročník - o 12:15

     • Spolupráca s jazykovou školou TARGET

     • Informácie pre žiakov a rodičov o prihlasovaní a priebehu kurzu v prípade zatvorenia škôl

      Pravidlá, podľa ktorých sa bude riadiť jazyková škola TARGET v prípade uzavretia škôl:

      - v prípade uzavretia MŠ z nariadenia štátu automaticky vraciame alikvótnu čiastku za neodučené hodiny kurzu

      - v prípade uzavretia ZŠ z nariadenia štátu automaticky výučbu preklápame na online hodiny (po dobu uzavretia škôl)

        +  pre deti zo ZŠ otvoríme online skupinu pre žiakov základných škôl, ktorým sa kurz prelína s iným krúžkom alebo navštevujú ZŠ, na ktorej kurzy neotvoríme (v podvečernom čase, o cca. 17:00) alebo sa môžu na hodinu pripojiť tie deti, ktoré sa pre chorobu nezúčastnia vyučovania v daný týždeň  

      Všetky detské kurzy plánujeme spustiť v týždni od 5. októbra.

      Prihlasovanie je spustené online na našej stránke. Prihláška online na kurzy v MŠ kliknite tu.

       

      Viac informácií nájdete TU.

       

      S pozdravom,

      PaedDr. Branislav Švec,

      riaditeľ

     • Tanečný odbor Rosnička ONLINE

     • Každý týždeň Vás čaká nové voľne prístupné video pre všetkých, prihlásených aj neprihlásených žiakov, ktorí môžu vidieť a vyskúšať si, čo sa na tanečných hodinách učí. Odkazy na videá hľadajte vždy na internetovej stránke alebo na Facebookovom profile našej školy.