• Vianočná besiedka


     • Pred odchodom na vytúžené vianočné prázdniny sme si posledný školský deň tohto kalendárneho roku spríjemnili kultúrnym pásmom, zloženým zo scénok pripomínajúcich ľudové tradície Adventu či Vianoc, ako aj hudobnými číslami v podaní našich talentovaných žiakov. Vianočná besiedka mala opäť veľký úspech, čo bolo zadosťučinením pre všetkých, ktorí sa na jej príprave podieľali.

      Všetky fotografie nájdete TU.

     • Návšteva Seniorparku


     • V rámci celoslovenského projektu "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok" žiaci našej školy ukázali, že sa jej tam zmestí naozaj veľa. Pre obyvateľov Seniorparku a tiež pre seniorov z našej obce si pripravili množstvo darčekov, ktoré potešia nielen telo, ale aj dušu. Tie im odovzdali 20. decembra spolu s vianočným posolstvom lásky a pokoja prostredníctvom vinšov a piesní. 

      Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume.

     • Poďakovanie


     • Vážení rodičia, milí žiaci a priatelia školy,

      ďakujeme Vám za Vašu podporu pre náš projekt " Vtáčích náučných chodníkov so zádržným jazierkom ". V sms hlasovaní sme aj vďaka Vám získali 1069 sms hlasov. Nadácia VÚB banky sa preto rozhodla podporiť naše úsilie o skrášlenie školskej záhrady sumou 5000 eur. Prestavba záhrady začne v jarných mesiacoch. Veríme , že nám našu priazeň zachováte aj v budúcich hlasovaniach.

     • Oznam

     • Milí rodičia, žiaci,

      v piatok, 20.12.2019 je príchod žiakov do školy o 8:30 (dochádzajúci môžu aj neskorším autobusom). Žiaci budú mať triednické hodiny so svojimi triednymi učiteľmi a potom krátky program v telocvični. Ranný klub bude fungovať v bežnom čase. Prajeme Vám pokojné vianočné sviatky.

     • Vyučovanie ZUŠ

     • Milí rodičia, žiaci!

      Vedenie ZUŠ Rosnička Art oznamuje, že dňa 17.12.2019 (utorok) bude zrušené vyučovanie tanečného odboru a v dňoch 19. - 20.12.2019 bude zrušené vyučovanie výtvarného a hudobného odboru (klavír, gitara, husle, náuka).

     • Vianočná burza


     • V stredu 11.12.2019 sme si opäť spríjemnili obdobie adventu už tradičnou „Vianočnou burzou“. Návštevníci mali možnosť stretnúť sa pri dobrom vianočnom punči a obdivovať výrobky, pri ktorých mohli žiaci naplno využiť svoju kreativitu aj pomoc pani učiteliek či šikovných mamičiek.

      Všetky fotografie nájdete TU

     • Vážení rodičia, žiaci!

     • Podporte prestavbu školskej záhrady a pomôžte opäť svojím hlasom. 

      Do 15. decembra prebieha hlasovanie, ktorého víťazi môžu získať grant vo výške 5000€ od Nadácie VÚB. Náš projekt komunitnej záhrady so zádržnými jazierkami a vtáčím náučným chodníkom sa dostal do užšieho výberu. Grant by nám pomohol otvoriť školskú záhradu všetkým obyvateľom a návštevníkom našej obce a pretvoriť ju na park pre stretávanie a oddych. Každý hlas na webe http://bit.ly/zahradaBystre môže zavážiť. Súťažíme v kategórii Prešovský kraj.

      Na realizáciu časti tohto projektu (učebne v prírode) sa nám už vďaka hlasovaniu občanov podarilo získať 3000€ od Nadácie ZSE. Veríme preto, že  vďaka aktívnemu prístupu nás všetkých sa to môže podariť opäť. Prosíme, pomôžte tejto myšlienke hlasovaním a poproste o to isté aj svojich známych. Ďakujeme za podporu.

     • Lego hodina na prírodovede


     • V stredu 4.12.2019 si štvrtáci spríjemnili hodinu prírodovedy skladaním lego kociek. Lektorka z Legovne v Poprade im priblížila princíp fungovania jednoduchých strojov, na základe ktorého si jeden model postavili aj žiaci. V závere hodiny si jeho činnosť a funkciu vyskúšali v hravej súťaži. Táto kreatívna hodina mala u žiakov veľký úspech.

      Všetky fotografie nájdete vo fotoalbume.

     • Oznam pre rodičov žiakov ZUŠ

     • Vážení rodičia, vyučujúci zo ZUŠ Rosnička Vám oznamujú, že generálka pred vystúpením  v nedeľu 8.12.2019 bude v zmenenom čase - už o 13:30 v jedálni ZŠ. Ďakujeme

     • Beseda s policajtkou


     • V rámci týždňa „Skúsme to bez internetu“ prednášala  v našej škole 5.12.19 pani policajtka M. Holotňáková žiakom 8. a 9. ročníka. Témou bola trestná činnosť mladistvých a bezpečný internet. Žiakov téma zaujala, do debaty sa aktívne zapájali.

     • Beseda s pracovníčkou správy TANAP-u


     • Pracovníčka správy TANAP-u, pani Prohaczková, si pripravila pre žiakov besedu o stopovaní zvierat a starostlivosti o vtáctvo v zime. Dôkazom, že žiakov téma zaujala, bolo množstvo otázok, ktoré si pripravili na záver besedy. 

      Viac fotografií si môžete pozrieť vo fotoalbume

     • Testovanie prvákov


     • Dňa 27. 11. 2019 sa naši prváčikovia zúčastnili celoslovenského testovania pohybových predpokladov. Testovali sa v 9 disciplínach: predklon v sede s dosahovaním, opakovaná zostava s tyčou, výdrž v zhybe s nadhmatom, skok do diaľky z miesta, ľah - sed, kotúľanie 3 lôpt, člnkový beh 4x10 m, viacstupňový vytrvalostný beh na 20 m a vlajková naháňačka. Testovanie pohybových predpokladov slúži ako dôležitá informácia pri nasmerovaní detí tam, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady. Osvedčenie, ktoré dieťa dostane, hovorí o odporúčaných druhoch, resp. okruhoch športov z pohľadu ich charakteru (silové, vytrvalostné, ...).

      Viac fotografií si môžete pozrieť vo fotoalbume.