• Dnes je
  Sobota 29. 1. 2022
  • január 2022
    • 28
    • Pi
    • Lyžiarsky výchovno vzdelávací kurz
     II.A
    • 28. 1.
     1-5
    • Školská udalosť
    • 31
    • Po
    • Polročné vysvedčenie
    • 31. 1.
    • Iná udalosť
    • 31
    • Po
    • Vydávanie výpisu klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok
     V.A, V.B, VI.A, VI.B, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, IX.A
    • 31. 1.
     5
    • Udalosť s triednym učiteľom
    • 31
    • Po
    • Vydávanie výpisu klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok
     I.A, I.B, II.B, III.A, III.B, IV.A, IV.B
    • 31. 1.
     5
    • Udalosť s triednym učiteľom
    • 31
    • Po
    • Vydávanie výpisu klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok
     II.A
    • 31. 1.
     4
    • Hodina s triednym učiteľom
  • február 2022
    • 04
    • Pi
    • Polročné prázdniny
    • 4. 2.
    • Prázdniny