• Slovenský jazyk a literatúra

    • Školský rok 2020/2021


     Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

     V piatok 15.10.2021 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C (žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ, tercie a kvarty OG). Po prvýkrát prebehlo školské kolo online na webovej stránke, kde každý súťažil pod svojím vygenerovaným kódom.

     Úlohou žiakov bolo vypracovať 25 otázok v časovom limite 35 minút. Test obsahoval iba úlohy s výberom jednej správnej odpovede zo 4 možností. Na postup do okresného kola bola potrebné dosiahnuť 18 bodov.

     Výsledky:

     1. miesto: Lea Kolbová (8.A)

     2. miesto: Michaela Šelengová (8.A)

     3. miesto: Dominik Bednár (8.A)

     Na postup do okresného kola chýbal prvým dvom dievčatám len jeden bod.

      

      

     OKRESNÉ KOLO HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNU

     V tieto posledné júnové dni sa v Poprade uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.

     Tentokrát sa súťaž v prednese poézie a prózy konala netradičnou formou - porota vyhodnocovala víťazov na základe zaslaných videonahrávok.

     Našu školu reprezentovali 2 žiačky prvého stupňa - Šarlota Lopušeková, Nella Olexová a 3 žiačky druhého stupňa Krisína Bendíková, Klára Zámečníková a Laura Dragošová. 

     Porota okresného kola 67. Recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín udelila krásne 3.miesto Kláre Zámečníkovej. 

     Srdečne blahoželáme!

     Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     1.stupeň

     VYHODNOTENIE:

     I. kategória

     Poézia:

     1. miesto: Nela Olexová IV.B
     2. miesto: Chiara Svitaňová II.A
     3. miesto: Ema Lopušeková III.B

     Próza:

     1. miesto: Šarlota Lopušeková III.A
     2. miesto: Melánia Tomajková  II.B
     3. miesto: Alex Friedman IV.A
                    Katarína Lopuchová III.A 

     2. stupeň

     VYHODNOTENIE:

     II. kategória – POÉZIA

     1. Kristína Bendíková, 5. A
     2. Mia Lopušeková, 5. A
     3. Karolína Gurovičová, 6. A

      

     II. kategória – PRÓZA

     1. Klára Zámečníková, 5. A
     2. Tobias Kováč, 5. B
     3. Oliver Ordzovenský, 6. B

      

     III. kategória – PRÓZA

     1. Laura Dragošová, 9. B
     2. Liliana Lopušeková, 7. A

      

      

     Okresné kolo Olympiády zo SJL
      

     Dňa 27.11. 2020 sa konalo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Uskutočnilo sa prvýkrát formou online testu bez ústnej časti. Reprezentovala nás deviatačka Silvia Šimková, ktorá sa stala úspešnou riešiteľkou (21 bodov, 11. - 14. miesto).

      

     Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

     Aj napriek súčasnej nepriaznivej situácii sa dňa 20. 10. 2020 v našej škole konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Prebiehalo netradične za prísnych hygienických opatrení. Aj keď sa súťaže zúčastnilo menej účastníkov ako obvykle, tí, ktorí sa do súťaže zapojili, sa rozhodli ukázať svoje kvality v rodnom jazyku a veruže nemali ľahkú úlohu. Sme radi, že sa nám z takého malého počtu účastníkov podarilo získať až dve úspešné riešiteľky.

     Víťazkou sa stala Silvia Šimková (9.B), ktorá postúpila do okresného kola. Tesne za ňou s jednobodovým rozdielom sa na druhom mieste umiestnila Laura Dragošová (9.B), na treťom mieste bol Patrik Švagerko (9.B), štvrté miesto získala Dominika Kiktová (8.A) a piate miesto patrí Tomášovi Orolinovi (8.A). Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazke gratulujeme a želáme jej veľa úspechov v ďalšej reprezentácii našej školy.