• Slovenský jazyk a literatúra

    • Školský rok 2021/2022

     Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

     Obvodné kolo v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnilo v Poprade dňa 3.3. 2022 v Dome kultúry.

     Našu školu hrdo reprezentovali 6 žiaci a na okresné kolo, ktoré sa bude konať  už v apríli postúpili dve žiačky: Nella Olexová (V. B)Dominika Greňová (VIII.A).

     Srdečne blahoželáme a budeme aj naďalej držať palce!

     Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     Literárna súťaž Hviezdoslavov Kubín má na našej škole už dlhoročnú tradíciu. Školské kolo sa na 1. stupni uskutočnilo 10.2. a na 2. stupni dňa 14.2.2022. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – poézia a próza.
     Všetkým odvážnym recitátorom ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme!

     Výsledky:

     Literárna súťaž Hviezdoslavov Kubín má na našej škole už dlhoročnú tradíciu. Školské kolo na 2. stupni sa uskutočnilo dňa 14.2.2022. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – poézia a próza.
     Všetkým odvážnym recitátorom ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme!

     Výsledky:

     I. kategória - poézia:

     1. miesto: Klára Orolínová (3.B)

     2. miesto: Klára Svitaňová (4.B)

     3. miesto: Katarína Bendíková (2.A)

      

     I. kategória - próza:

     1. miesto: Tadeáš Poracký (2.A)

     2. miesto: Šartlota Lopušeková (4.A)

     3. miesto: Adrián Gajan (2.A)

      

     II. kategória – poézia:

     1. miesto: Nella Olexová (5.B)

     2. miesto:  Alexander Friedmann (5.A)

     3. miesto: Leonard Friedmann (5.A)

      

     II. kategória – próza:

     1. miesto: Klára Zámečníková (6.A)

      

     III. kategória – poézia:

     1. miesto: Diana Svitaňová (8.A)

     2. miesto: Terézia Malatínová (7.A)

     3. miesto: Karolína Gurovičová (7.A)

      

     III. kategória – próza:

     1. miesto: Dominika Greňová (8.A)

     2. miesto: neudelené

     3. miesto: Miriam Pirožeková (7.B)